Patirtimi dalinosi mokytojo padėjėjai

Lapkričio mėn. pabaigoje gausus būrys ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų iš įvairių
rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų susirinko į Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro
Paežerių skyrių, kur pirmą kartą rajone vyko patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio ugdymo mokytojo
padėjėjo bendradarbiavimas siekiant vaiko ūgties”.

Mokytojo padėjėjo vaidmuo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje keičiasi: jis yra vienas iš
ugdytojų, prisidedančių ne tik prie vaiko augimo, bet ir prie grupės bei įstaigos bendruomeniškumo
puoselėjimo.

Mokytojams sudarytos sąlygos mokytis, diskutuoti, dalintis patirtimi, o štai jų padėjėjai tokių
sąlygų neturėjo, tad direktoriaus pavaduotojai ugdymui J. Kisieliauskienei kilo mintis suburti šią
bendruomenę mokytis ir visiems kartu bendraujant tobulėti.

Susitikimo pradžioje jautėsi dalyvių jaudulys ir nerimas. Jų sklaidymui padėjo pirmoji
linksma užduotis, kurios metu dalyviai įsitikino, kokie mes esame skirtingi ir kūrybingi. Renginio
moderatorė ir pranešėja Jūratė Kisieliauskienė savo pasisakymą pradėjo pristatydama mūsų, Kazimiero
Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, viziją – ATVIRA. BESIMOKANTI. AUGINANTI SU MEILE.
Anot jos, tokia vizija įpareigoja ne tik gerai dirbti, bet ir dalintis patirtimi, mokytis. Toliau Jūratė
papasakojo, kaip, kodėl ir kokie keliami mokytojų padėjėjams uždaviniai vertinimo metu. Renginį pratęsė
Paežerių skyriaus mokytojo padėjėjos: Vilma Jakštaitienė, Liudmila Marusevičienė, Rita Vaškevičienė,
Marija Burneikienė. Prisistatymo metu moterys buvo susikabinę už rankų, tai lyg ženklas, kad tik visi
drauge vienybėje galime nuveikti gražius ir gerus darbus siekiant tinkamai ugdyti vaikus – mūsų ateitį.
Mokytojo padėjėjos nuoširdžiai pasakojo, kaip organizuoja bendradarbiaujant su tėveliais ir mokytojomis
parodas, kuria vidaus ir lauko erdves, gamina priemones, organizuoja akcijas. Bendra veikla vienija žmones, nes jie patys renkasi į tikslinius susirinkimus, imasi iniciatyvos. Po tokių nuoširdžių pasidžiaugimų jaudulys išsisklaidė, atsirado pasitikėjimas ir šiluma.

Dalyvius dar labiau suartino bendra veikla, kurios metu jie turėjo suplanuoti užduotį,
suformuluoti tikslus ir uždavinius. Kiekvienos grupės darbas išties džiugino, nes veiklos buvo įdomios,
orientuotos į vaikų ūgtį.

Refleksijos metu išsakyti tik patys šilčiausi atsiliepimai. Džiugu, jog kiekvienas dalyvis vežėsi
į „namus“ idėją. Labai norisi tikėti, jog ji bus įgyvendinta bendradarbiaujant su mokytojais. Mūsų padėjėjai
turi įvairių talentų, yra kūrybiški, tik sudarykime galimybes jiems veikti, atsiskleisti, tuomet organizacijoje
jie pasijus dar naudingesni, realizuos save kaip žmonės, gerės bendras mikroklimatas. O geru žmogumi
vaikas gali augti tik tam palankioje aplinkoje.

Renginyje dalyvavusi ŠPT andragogė Lineta Žilinskaitė padėkojo organizatoriams už
naudingas veiklas, idėjas, pasidžiaugė mūsų darbuotojų gebėjimu dirbti komandoje, pasidalino mintimis, jog reikėtų rajone burti ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjus mokymuisi ir tobulėjimui, kad šis patirties sklaidos renginys yra pirmas, bet ne paskutinis…

Kalbos netilo ir prie kavos puodelio. Manau, jog tądien kiekvienas dalyvis įgijo, pirmiausia,
daugiau pasitikėjimo savimi ir, aišku, patobulino kompetencijas. Visiems svarbu suvokti, kad švietimo
įstaiga – sudėtingas mechanizmas, kuriame kiekvienas yra reikalingas ir atlieka svarbų vaidmenį ugdant
vaiką. Esmė – veikti sąžiningai ir su meile.

Sidutė Černauskienė
Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio
centro direktorė

Bookmark the permalink.