Tėvų klubas „Drauge“

Entuziastų, pozityvių ir nuoširdžiai veikiančių tėvų grupė centre susibūrusi į klubą „Drauge“. Jie prisideda prie aktyvaus mokyklos gyvenimo, kelia iniciatyvas, bendrauja, dalyvauja, mokosi kartu. 

Šiais mokslo metais tėvai inicijavo Pyragų dieną, kurios metu surinktos lėšos skirtos labiausiai pagalbos stokojantiems  vaikams ir bendruomenės nariams. Spalio mėnesį organizavo akciją „Apsodinkime krokais liepos kalnelį“. Džiaugiamės tėvų ir vaikų dovanotas krokų svogūnėliais, jie pasodinti liepos kalnelyje. Prieškalėdiniu laikotarpiu vykdė akciją „Pasidalinkime gerumu“, kurios metu mokyklos bendruomenė ruošė dovanėles mokiniams. Ačiū visiems prisidėjusiems  ir pradžiuginusiems vaikus. Gruodžio mėnesį Tėvų klubo nariai dalyvavo edukacijoje „Kas kap moka, tas tep šneka“ J. Basanavičiaus tėviškėje. Smagiai ir turiningai praleistas laikas, daug sužinota, patirta.

Sausio mėnesį rinksimės ir planuosime veiklas. Kviečiame visus, kurie turite pasiūlymų, idėjų ir noro aktyviai veikti,  prisijungti prie Tėvų klubo.  Drauge galime daug.                                              

                                                                                      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Miknaitienė

Bookmark the permalink.