Darbuotojų poreikis

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui

reikalingi:

  • ikimokyklinio ugdymo mokytojas
  • fizikos mokytojas

Informacija apie laisvą  ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybę

  Darbo krūvis – 1 etatas

  Darbo sutarties rūšis – neterminuota sutartis

  Kvalifikaciniai reikalavimai – mokytojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją

Informacija apie laisvą  fizikos mokytojo pareigybę

  Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklai-daugiafunkciam centrui reikalingas fizikos mokytojas

  Darbo krūvis – 0,6 etato

  Darbo sutarties rūšis – neterminuota sutartis

  Kvalifikaciniai reikalavimai – mokytojas privalo turėti dėstomo dalyko kvalifikaciją

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (galima pateikti nurodytu mokyklos el. paštu nuskanuotus, o pretendentų atrankos dieną pateikti originalus):

– prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

– asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

– išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

– gyvenimo aprašymą.

Nurodytus dokumentus siųsti el. paštu – direktore@gizai.vilkaviskis.lm.lt iki 2022 m. gegužės 28 d.

Numatoma pokalbio data – 2022 m. birželio 7 d. (darbo pradžia – 2022-09-01).

Telefonas pasiteirauti – 8-686-30628 direktorė Sidutė Černauskienė