Alvito skyrius

Alvito mokykla

Adresai ir kontaktai Darbuotojai   Informacija mokiniams Veikla

Šiek tiek  mokyklos istorijos

1685 m. netoli bažnyčios įkurta parapijinė mokykla. 1938–1944 m. veikė šešiametė mokykla. 1945–1950 m. klasės buvo ūkininkų namuose bei dvare. 1951 m. mokykla persikėlė į buvusį valsčiaus pastatą (dabar Alvito bendruomenės namai). Nuo 1959 m. iki 1986 m. mokykla buvo pertvarkoma aštuonmete, devynmete mokykla. 1965 m. pastatytas dabartinis mokyklos pastatas. 1980 m. pastatytas mokyklos priestatas su sporto sale, valgykla, technologijų, gamtos mokslų kabinetais. 1986 m. mokykla tapo dešimtmete, nuo 1993 m. mokykla vadinosi Alvito pagrindinė mokykla. 2004 m. rugsėjį prie Alvito pagrindinės mokyklos prijungtas Alvito vaikų darželis „Diemedėlis“. 2013 m. rugsėjį prijungtas Paežerių darželis-mokykla „Ežerėlis“. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokyklos pavadinimas – Alvito mokykla-daugiafunkcis centras.

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Alvito skyrius

Nuoroda: apie Alvito miestelį        Nuoroda: vietovės žemėlapis

Veikla

Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, neformalusis švietimas.