UTA veikla mokykloje

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos darbo planas

2021 m. lapkričio 19 d. Centre sudaryta komanda ugdymo turinio atnaujinimui:

Sidutė Černauskienė, direktorė;

Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Indrė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Virginija Armanavičienė, dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė;

Irena Makackienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Eglė Mockienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Lolita Klimčiauskaitė, vyresnioji matematikos ir informacinių technologijų mokytoja;

Sonata Čibirkienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Direktoriaus 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 104 V „Dėl ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudarymo”