UTA. Naujausia informacija

2021 m. lapkričio mėn. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą paskelbė naujausius priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.  

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje Emokykla.lt.  („Bendrosios programos”)

Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  

Nuoroda į informacijos šaltinį: https://www.mokykla2030.lt/mokykliniu-programu-atnaujinimas-parengti-projektai-pradetas-tyrimas/