UTA. Naujausia informacija

Atnaujintos programos 2023-2024 mokslo metais pradėtos diegti 1, 3, 5, 7, 9 klasėse , o likusiose klasėse bus diegiamos nuo 2024 m. rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos apie atnaujintas programas rasite čia:

Ugdymo turinio atnaujinimas – Mokykla 2030

www.nsa.smm.lt

2021 m. lapkričio mėn. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą paskelbė naujausius priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus.  

Su programų projektais ir jų įgyvendinimo rekomendacijomis galima susipažinti interneto svetainėje Emokykla.lt.  („Bendrosios programos”)

Iki gruodžio 15 d. galima teikti siūlymus paskelbtiems projektams el. paštu mokykla2030@nsa.smm.lt.  

Nuoroda į informacijos šaltinį: https://www.mokykla2030.lt/mokykliniu-programu-atnaujinimas-parengti-projektai-pradetas-tyrimas/