Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė

Milda Agliniškienė

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 9:00-17.00 (Pietų pertrauka 12.00-12.30)
 • Antradienis 9:00-17.00 (Pietų pertrauka 12.00-12.30)

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • rinkti, kaupti ir analizuoti mokinių sveikatos būklės bei lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimo duomenis;
 • nustatyti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį;
 • teikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus mokinių sveikatos būklės ugdymo įstaigos bendruomenei (pedagogams, vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams)) ne rečiau kaip kartą per metus;
 • vertinti ugdymo įstaigos aplinkos ir ugdymo proceso atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, identifikuoti aplinkos visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, dalyvauti nustatant prioritetinius ugdymo įstaigos aplinkos sąlygų gerinimo klausimus;
 • ugdymo įstaigos administracijai teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo, taip pat ugdymo įstaigos aplinkos sveikatinimo bei traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių įtraukimo į ugdymo įstaigos strateginius veiklos planus (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
 • dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą Įstaigoje;
 • pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos administracijos patvirtintas mokinių sveikatos stiprinimo ir aplinkos sveikatinimo priemones;
 • teikti pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;
 • informuoti kūno kultūros mokytojus dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
 • teikti pagalbą ugdymo įstaigos sporto renginiuose;
 • teikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
 • teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;
 • esant poreikiui tikrinti mokinių asmens higieną;
 • planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų paplitimo rizikos veiksnių profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 • konsultuoti pedagogus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • padėti mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • teikti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo informaciją ugdymo įstaigos (stenduose, renginiuose ir pan.);
 • konsultuoti ugdymo įstaigos darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir sveikatos saugos klausimais;
 • vykdyti mokinių maitinimo priežiūrą teisės aktų numatyta tvarka skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant ugdymo įstaigos veiklą;
 • teikti suinteresuotiems asmenims pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.