Projektas „Krepšinio aikštelės atnaujinimas“

Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras įgyvendina projektą „Krepšinio aikštelės atnaujinimas“.

Viesin 1

Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę „Parama pagrindinėms paslaugoms ir kaimų atnaujinimui kaimo vietovėse“/„Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas  bendruomenės užimtumui ir turizmui“

Vietos projekto tikslas – pagerinti sąlygas fiziškai aktyvios Gižų miestelio bendruomenės ugdymui, atnaujinant sporto infrastruktūrą.

Projekto uždaviniai: Atnaujinti pasenusią Gižų miestelio lauko krepšinio aikštelę ir įtraukti daugiafunkcio centro ir vietos bendruomenes į įvairias sporto veiklas, skatinti reguliarų fizinį aktyvumą.

Gižuose esantis krepšinio aikštynas yra labai prastos būklės: asfalto danga suirusi, gruoblėta, po lietaus telkšo balos, stovai apimti korozijos. Esama sporto infrastruktūra neleidžia kokybiškai vykdyti ugdymo proceso (fizinio ugdymo pamokų) bei sudaryti sąlygų mokiniams pertraukų metu ir po pamokų aktyviai leisti laisvalaikį bei vykdyti įvairius ugdymo įstaigos fizinio aktyvumo renginius. Aktyvūs Gižų miestelio gyventojai neturi galimybės rengti įvairių bendruomenės veiklų, reikšmingų ne tik seniūnijos, bet ir Vilkaviškio rajono mastu. Atnaujinta dabartinė prastos būklės sporto infrastruktūra padėtų išspręsti šią problemą. Projektą numatoma įgyvendinti su partneriu Gižų kaimo bendruomene.

Atnaujinta aikštelė bus naujas traukos objektas, kuriame sudarytos sąlygos aktyviam judėjimui ir sportavimui, sportinių renginių organizavimui, bendruomeniškumo ugdymui. Bus organizuojamos sportinės varžybos, treniruotės, aktyvaus judėjimo užsiėmimai, reguliarūs fizinio ugdymo užsiėmimai mokiniams ir kt. sporto renginiai.

Viesin 1