Nuotolinis ugdymas

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

Mokymosi pagalbos užtikrinimas nuo 2021 m. sausio 25 d.

Kaip dirbsime 2021 m. (bent pradžioje)?

  1. Pagrindinį ugdymą nuo 2021 m. sausio 6  d.  vykdysime nuotoliniu būdu.
  2. Priešmokyklinį ir pradinį ugdymą nuo 2021 m. sausio 4 d. organizuosime nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai neturi galimybės palikti vaiko namuose. Šiems vaikams ugdymas bus organizuojamas mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  3. Ikimokyklinį ugdymą organizuosime įprastu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, įspėjant tėvus, kad į ugdymo įstaigą priimami tik tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba dėl kitų svarbių priežasčių.
  4. Neformalųjį vaikų švietimą vykdysime nuotoliniu būdu.
  5. Švietimo pagalbą teiksime nuotoliniu būdu pagal grafiką, o ikimokyklinio ugdymo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

TVARKARAŠČIAI:

  • Dirbame pagal bendrą tvarkaraštį galiojantį nuo rugsėjo mėn.

ATMINTINĖ TĖVAMS   

parsisiųsti čia>>)

PSICHOLOGINĘ IR SOCIALINĘ PAGALBĄ TEIKIA:

Psicologė Inga Pociuvienė. Kreiptis el. p. ingapociuviene@yahoo.com 
Socialinė pedagogė Eglė Berčiūnienė. Kreiptis el. p.  gizai.socialine@gmail.com   

Telefoninio konsultavimo linija page 0001 791x1024

MOKSLEIVIŲ, JŲ TĖVŲ IR MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Pakoreguotas

Atkreipiame dėmesį, kad už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus taip pat numatyta atsakomybė.

Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos ar neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas  užtraukia baudžiamąją atsakomybę pagal LR BK 198-198(1) str..

Už netinkamą elgesį, vartojamus keiksmažodžius online pamokų metu užtraukia administracinę atsakomybę pagal LR ANK 481 str.

Tėvams, už vaikų netinkamą elgesį užtraukia administracinę atsakomybę pagal LR ANK 73 str.

Skaityti daugiau >>>

Rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su mokiniais apie koronavirusą (COVID-19)

rekom2 1024x492

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas mokytojams skaitykite čia>>>

Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19)

rekom 1024x525

Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas tėvams skaitykite čia>>>