Keturvalakių skyrius

Keturvalakių mokykla

Mokyklos istorija

   Remiantis istoriniais šaltiniais, pirmoji mokykla miestelyje įkurta 1787 m. Tai buvo prie bažnyčios atidaryta parapinė mokykla, kurioje mokėsi 8 mokiniai: 2 šlėktų, 2 miestiečių, 4 valstiečių vaikai. Po 8 metų ši mokykla buvo uždaryta. 1872 m. veikė valdinė mokykla. 1873 m. žiemą joje mokėsi 30 mokinių, o vasarą – 10 mokinių. Vėliau ir ši mokykla buvo uždaryta. 1878 m. pastačius mokyklą, mokytoju joje dirbo J. Vencius, Keturvalakiuose išdirbęs 40 metų. Tuo metu mokiniams buvo uždrausta kalbėtis lietuviškai, o turėtą lietuvišką spaudą mokytojas slėpdavo šiaudiniame mokyklos stoge. 1895 m. mokykla sudegė. Toliau mokykla glaudėsi V. Palioko name. 1949-1960 m. pradėjo veikti septynmetė mokykla. 1960-1961 m. m. ši mokykla išaugo į aštuonmetę, o nuo 1988 m. iki 1994 m. buvo vadinama devynmete mokykla, kuri vėliau tapo (1994-1995 m.m.) Keturvalakių  pagrindine mokykla.

   2001-2002 m. m. ūkininkų pagalba prie mokyklos buvo įruoštas mokyklos stadionas. Prasidėjo mokyklos dalinė renovacija.

   Nuo 2005 m. mokykla tampa finansiškai savarankiška.

  Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Keturvalakių pagrindinė mokykla pertvarkyta į Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklą-daugiafunkcį centrą. Įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė.

 Po įvykusio mokyklų tinklo reorganizavimo, nuo  2022 m. rugsėjo 1 d. Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro Keturvalakių skyrius

Veikla

Mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, neformalusis švietimas

Plačiau apie įstaigos veiklą skaitykite tinklapyje  https://www.keturvalakiai.vilkaviskis.lm.lt/