Ugdymo planai, programos

Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų mokyklos-daugiafunkcio centro 2023–2024 m. m. ir 2024–2025 m. m. ugdymo planas

Pradinio ugdymo bendrosios programos

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos

Priešmokyklinis ugdymas

Atostogų trukmė priešmokyklinio ugdymo mokiniams 2023–2024 m. m. (2023 m. rugsėjo 18 d. įsk. Nr. 240-1 V „Dėl Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo mokslo metų ir atostogų trukmės patvirtinimo”)

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinis ugdymas

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2023 m. gruodžio 29 d.  įsak. Nr. 336 V)

Vilkaviškio rajono Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programa (2022 m. rugsėjo 20  d. įsak. Nr. 115 V)