PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

 

Mūsų mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LRV biudžeto lėšomis finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Šio projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą; uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Centras 2018 m. gegužės mėn. gavo  58 pavadinimų 1–4 klasėms skirtas mokymo priemones pasaulio pažinimo dalykui mokyti: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.

 2019 m.  mokyklą pasiekė ir 5–8 klasėms skirtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga .

Siekiant padėti mokytojams ugdymo procese sėkmingai naudoti projekto lėšomis nupirktas priemones, yra sukurti biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, fizikos, technologijų bei IT ir matematikos (integruotos veiklos) pamokų veiklų aprašai, kurie patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“. Aprašymuose galima rasti ne tik teorinės, bet ir vaizdinės medžiagos – filmukų apie priemonių naudojimą ir pritaikymą.

Projekto svetainėje „Vedlys“  talpinama medžiaga mokytojams ir kita aktuali projekto informacija.

logo NŠA
smm 300x200