Ugdymas Covid-19 sąlygomis

Ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas 

 Centre nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vyksta kontaktiniu būdu.

SAUGUMO SĄLYGOS. Laikomasi šių saugumo priemonių:

  • Laikomasi socialinės distancijos, klasių, grupių, srautų nesimaišymo.
  • Vėdinamos ir dezinfekuojamos patalpos.
  • Patalpose, vežant mokinius autobusais laikomasi kaukių dėvėjimo rekomendacijų.

Viduje kaukės yra privalomos, o lauke – rekomenduojamos, jei neišlaikomas 2 metrų atstumas.

TESTAVIMAS. Sudaromos sąlygos mokiniams savanoriškai testuotis vienu.

Mokiniams nuo 12 metų rekomenduojama savanoriškai skiepytis.

NUOTOLINIS MOKYMAS. Bus taikomas iškilus būtinybei izoliuoti klasę / grupę arba Vyriausybei priėmus sprendimus dėl mokymo įstaigų darbo būdo pakeitimų

HIBRIDINIS MOKYMAS. Bus taikomas tik išimtiniais atvejais, naudojant tam reikalingą įrangą. Jis padės užtikrinti mokinių mokymą, kai dėl tam tikrų aplinkybių jie negali mokytis kartu su bendraamžiais klasėje ir prie pamokos jungiasi iš namų. 

Neformalusis vaikų švietimas

Veiklos vykdomos kontaktiniu būdu, laikantis nustatytų saugumo sąlygų.