Centro dokumentai

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo įgyvendinimo politikos tvarkos aprašas (2023 m. kovo 3 d. įsak. Nr.54 V)

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės (2023 m. vasario 6 d. įsak. Nr. 22 V) / Formos: Pranešimas apie pažeidimąTarnybinis pranešimas /

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį, pateikiamas rašytinis prašymas LR specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį (direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. 117 V  „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo” )

Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas (2022 m. gruodžio 30 d. įsak. Nr.195 V)