Svarbiausi dokumentai, reglamentuojantys įtraukiojo ugdymo įgyvendinimą mokykloje

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 1991 m. birželio 25 d. Nr. I-1489, Vilnius  2021-09-01 – 2021-12-31

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1996 m. kovo 14 d. Nr. I-1234 Vilnius Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-03-01 –

Dėl Pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo modelio 2003 m. birželio 25 d. Nr. ISAK-897 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2007-08-26

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1228 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1229 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

Dėl Mokytojo padėjėjo pavyzdinio pareigybės aprašymo
 2004 m. gruodžio 30 d. Nr. ISAK-2092 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-12-06

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas  2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-663 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

Dėl Mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų  2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-01 –

Dėl Mokyklos psichologo asistento pavyzdinio pareigybės aprašymo  2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1549 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2007-04-08

Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo  2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-950  Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-09-01 –

Dėl Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašo patvirtinimo  2016 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951 Vilnius

Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  2011 m. balandžio 11 d. Nr. V-579 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-08-04

Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo  2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1795 Vilnius  Galiojanti suvestinė redakcija 2021-09-02 –

Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo  2017 m. kovo 22 d. Nr. V-190 Vilnius

Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo  2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308 Vilnius