Logopedė

Logopedės

Eglė Mockienė
Darbo laikas:
Trečiadienis–ketvirtadienis
8:00–15.00

Logopedė: 

 • tiria mokinių kalbos, skaitymo, rašymo įgūdžius, papildo kalbos tyrimo korteles;
 • įvertina mokinių kalbos, kalbėjimo, skaitymo bei rašymo sutrikimus;
 • specialiojo pedagogo ir logopedo dienyne žymi mokinių lankomumą, pratybų temas;
 • komplektuoja mokinių grupes, pogrupius ir teikia individualią pagalbą pagal kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus;
 • veda mokinių grupėms (45 min.), 3 – 4 mokinių pogrupiams (20 – 25 min.) pratybas logopediniame kabinete;
 • padeda mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų adaptuotis klasėje, mokyklos bendruomenėje;
 • pratybas organizuoja pagal įstaigos vadovo patvirtintą pratybų tvarkaraštį;
 • reikalui esant, siunčia mokinius specialistų įvertinimui, konsultacijai, ugdymui;
 • aktyviai dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje;
 • mokslo metų pabaigoje teikia ataskaitą specialiojo ugdymo komisijai ir mokyklos direktoriui;
 • bendradarbiauja su tėvais, teikiant pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;
 • kelia savo kvalifikaciją, aktyviai dalyvauja mokyklos metodinėje veikloje, diegia dalykines naujoves ugdymo praktikoje.