Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

2023 metais Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras pagal su NŠA sudarytą jungtinės veiklos sutartį, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, bendradarbiauja aprūpinant mokyklą atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais.

Skaitykite daugiau: 

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-skaitmeninio-ugdymo-turinio-kurimas-ir-diegimas/  

https://www.emokykla.lt/vadoveliai/mokyklu-aprupinimas-vadoveliais-pagal-atnaujintas-bp