PROJEKTINĖ VEIKLA

Šiuo metu mokykla dalyvauja tokiuose projektuose:

  • Su Alvito pagrindine mokykla nuo 2018 metų sausio mėnesio įgyvendina iš Europos Sąjungos  struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“Projektas bus vykdomas 2 metus, jam skirta 24564,59 Eurų. Skaitykite daugiau.

 

  • eTwinning projekte “Snapshots of my world”

Programos:

„Zipio draugai“

Padedame 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos

„LIONS QUEST“

Ugdome svarbiausius jaunų žmonių gyvenimo įgūdžius, tvirtą charakterį, pilietinį aktyvumą dirbdami pagal sudarytą planą

Lyderių laikas

Skatiname lyderystę mokyklos bendruomenės narių tarpe, įgyvendiname pažangias idėjas ir naujoves švietimo sistemoje

„Sveikatiada“

Propaguojame sveikos mitybos bei gyvenimo būdo kultūrą savo mokykloje aktyviai įsitraukdami į linksmas ir žaismingas veiklas

Profesinės savanorystės projektas „Būsiu__“

Padedame pažinti kuo įvairesnes profesijas, mokiniams bendraujant su jų atstovais bei vykstant į darbo vietas.