Projektas „Žaidimai moko“

Žaidimai ir vaikai – neatsiejami vieni nuo kitų. Šalia vaiko visada gyvuos žaidimas, šalia žaidimo – vaikas. Vieniems žaidimas yra svajonės perkėlimas į realybę, kitiems – beribis kūrybos laikas, dar viena dalis – žaisdami mokosi.

Mūsų mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams.

Projekto tikslas – pasitelkus žaidimus lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Šie gebėjimai svarbūs ruošiant vaikus rašymo procesams, raidžių ir skaitmenų grafiniam suvokimui, orientavimuisi erdvėje.

Šiuolaikinių ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymo procese vis labiau ima vyrauti judėjimas, veiksmas, įgyjamų žinių taikymas praktikoje. Žaidimas tampa mokymusi prasmingai veikiant. Pasitelkus siūlomus žaidimus ir užduotis vaikai bus supažindinti ne tik su lengvais, bet ir su sudėtingais dalykais, pavyzdžiui: kairės ir dešinės pusių skyrimu, prielinksniais, kelintiniais skaitvardžiais, raidžių ir figūrų kopijavimu ir kt. Specialios užduotys padės geriau įsisavinti erdvės sąvokas ir pritaikyti jas realioje erdvėje, o ne tik paveikslėliuose.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/respublikinis-ilgalaikis-prevencinis-projektas-zaidimai-moko/