Centro misija, vizija, vertybės

CENTRO MISIJA

Vadovaujantis humanistinės pedagogikos principais, nuolat besimokant, teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, organizuoti kiekvieno vaiko poreikius atitinkantį neformalųjį švietimą; kurti kultūringą, vieningą ir aktyvią Gižų bendruomenę. Siekiame, kad mūsų vaikai taptų savarankiškais, turinčiais tikslus ir vertybines nuostatas Žmonėmis.

CENTRO VIZIJA

Vieninga bendruomenė, suteikianti galimybę kiekvienam, vadovaujantis vertybėmis (atsakomybė, pagarba, atvirumas, kūrybiškumas, pilietiškumas), atsiskleisti ir mokytis.

VERTYBĖS

Atsakomybė, pagarba, atvirumas, kūrybiškumas, pilietiškumas.