Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

Eglė Berčiūnienė

Darbo laikas:

Pirmadienis-penktadienis  8:00–14:00

Socialinės pedagogės funkcijos:

  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių  tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • padeda tėvams (teisėtiems vaiko atstovams)  ugdyti savo vaiką, suprasti ir priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius, suprasti savo teises ir pareigas, gauti socialinę pagalbą;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines- pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
  • dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe;
  • bendradarbiauja su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis   psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
  • inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
  • iškilus problemai, kartu su klasių auklėtojais, lanko vaikus namuose;
  • atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.