Praktikumas „Formuojamojo vertinimo strategijos, jų taikymas pamokose“

Mokinių atostogų metu visi mokytojai rinkosi į Gižus mokytis, dalintis, diskutuoti, kaip pagerinti mokinių pasiekimus keičiant vertinimo kultūrą, taikant pamokose 5 formuojamojo vertinimo strategijas.

                      Pirmiausia, visi (Alvito, Gižų, Keturvalakių) tinklo grupių koordinatoriai pristatė esamą situaciją įgyvendinant Vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2024-03-04. Po to visi su užduočių lapais stebėjo įfilmuotą anglų k. pamoką, kurią vedė pavaduotoja ugdymui Indrė Markevičienė. Dirbdami grupėse analizavo pamoką, teikė grįžtamąjį ryšį. Išvada: formuojamojo vertinimo strategijos pamokoje – misija įmanoma.

Ir paskutinė užduotis: susitarkime, ką darysime, kad mokinių rezultatai gerėtų:

  • Sudarysime sąlygas vaikams išsikelti asmeninius tikslus pamokai
  • Kelsime mokinių mokymosi motyvaciją juos pagiriant, paskatinant
  • Bendradarbiausime su tėvais tikslų kėlimo ir vertinimo klausimais
  • Mokysimės ir taikysime visas 5 formuojamojo vertinimo strategijas pamokoje
  • Aptarsime su ikimokyklinio amžiaus vaikais savaitės veiklas penktadieniais

Tikimės, jog visiems laikantis susitarimų, gerės vaikų pasiekimai ir keisis vertinimo kultūra – vertinimas, auginantis Žmogų.

Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro

direktorė Sidutė Černauskienė

47140883 60b9 49b4 ab84 a87283ec7398
Bookmark the permalink.