Praktikumas „Formuojamojo vertinimo strategijos, jų taikymas pamokose“

Mokinių atostogų metu visi mokytojai rinkosi į Gižus mokytis, dalintis, diskutuoti, kaip pagerinti mokinių pasiekimus keičiant vertinimo kultūrą, taikant pamokose 5 formuojamojo vertinimo strategijas.                       Pirmiausia, visi (Alvito, Gižų, Keturvalakių) tinklo grupių koordinatoriai pristatė esamą situaciją įgyvendinant Vertinimo tvarkos aprašą,… Skaitykite daugiau

Tėvų klubas „Drauge“

b 467x350

Entuziastų, pozityvių ir nuoširdžiai veikiančių tėvų grupė centre susibūrusi į klubą „Drauge“. Jie prisideda prie aktyvaus mokyklos gyvenimo, kelia iniciatyvas, bendrauja, dalyvauja, mokosi kartu.  Šiais mokslo metais tėvai inicijavo Pyragų dieną, kurios metu surinktos lėšos skirtos labiausiai pagalbos stokojantiems  vaikams ir… Skaitykite daugiau