Pamokos, projektai

Integruota anglų k. ir rusų k. programėlė „Sode, darže“

Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis. V. Bergas.

Tikslas – išmokti naujų žodžių, susijusių su tema  ir juos pritaikyti praktiškai įvairiose situacijose

Integruotos edukacinės programos metu dalyviai išsiaiškina, kokius žodžius šia tema jau žino, kokius dar norėtų išmokti.  Dirbdami grupėse ar porose praktiškai taiko  išmoktus žodžius, derina daiktavardį ir būdvardį (giminė rusų k., laipsniavimas anglų k.). Patys modeliuoja  situacijas pagal pateiktus kriterijus.  Programa skirta 7-8 klasių mokiniams.

Programos planas>>>

Edukacinė programėlė „Pasaulį pažįstame per pojūčius“

Tu matai žolę, medžius įvairius daiktus, žmones. Ausis pasiekia gatvės triukšmas, popieriaus šlamesys, mokytojo ar mokytojos ištarti žodžiai. Nosis užuodžia gėles, maisto kvapą, oda jaučia saulės šilumą ar ledo šaltį. Liežuviu gali pajusti, saldus ar rūgštus gėrimas.

Tikslas – susipažinti su pagrindiniais pojūčiais, juos pajausti ir apibūdinti

Edukacinės programos metu dalyviai išsiaiškina, kokie yra pagrindiniai žmogaus pojūčiai. Kiekvienas programos dalyvis gali išbandyti praktiškai, kaip jo pojūčiai  veikia. Mokosi suprasti, kokie dirgikliai sukelia pojūčius, nuo ko priklauso jų stiprumas. Programa skirta 1-4  ir 5-8 klasių mokiniams.

Programos planas>>>

Projektas „Geri darbai puošia žemę“

Tikslas – visiems kartu kurti bendruomenišką ir atvirą mokymuisi centro aplinką, kurioje būtų įdomu patiems ir atėjusiems.

Geros mokyklos koncepcijoje svarbiausiu sėkmingos mokyklos veiklos požymiu laikomas tinkamas mokyklos misijos įgyvendinimas, t.y. geri (pageidaujami, priimtini) ugdymo rezultatai ir turtingos, įsimenančios, prasmingos, malonios gyvenimo mokykloje ir mokymosi patirtys. Projekto metu įgyjama ugdymosi ir benduomeniškumo patirtis stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, pozityvų elgesį, pasididžiavimą savo mokykla.

Projekto veiklų planavimo pavyzdys>>>

Edukacija „Jaunieji gidai“

Edukacinės programos dalyviai įsigilins į Gižų kaimo istorijos bruožus, įsijaus į  čia gyvenusių žmonių buitį, laisvalaikį, mokės orientuotis mokyklos-centro teritorijoje pagal pateiktą aprašymą. Visos programos metu efektingai išnaudojamos centro  lauko erdvės, suvokiama jų svarba ir nauda.

Tikslas – skatinti mokymąsi kultūrinėje, gamtinėje mokyklos aplinkoje, susipažinti su lauko erdvių panaudojimu mokymosi procese, akcentuojant mokyklos-daugiafunkcio centro išskirtinumą.

Programa skirta 1-4  ir 5-10 klasių mokinių grupėms.

Programos planas>>>

Projektas „Kūrybinės dirbtuvės – Meno diena“

Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas. Vydūnas

Kūrybiškas  sambūris mokykloje – Meno diena. Tai kvietimas kūrybiškai bendradarbiauti, dalinantis savo patirtimi, gebėjimais, žiniomis. Kas iš mūsų nesižavi dailininkų plenerine veikla ir nepasvajoja piešti/tapyti gamtoje, net jei ir mano, jog tam trūksta žinių, įgūdžių ar drąsos!

Tikslas – siekti, kad mokiniai ugdytųsi estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės bei komunikavimo kompetencijų.

Padedant mokytojams (dailininkams – profesionalams, tėveliams, mokytojams, bendruomenės atstovams), turėsime  galimybę savo rankomis pagaminti suvenyrą ar dovanėlę, sukurti erdvinį tekstilės kūrinį  ar asambliažą, tapyti akrilu ar mišria technika piešti ir t.t., išgyventi kūrybos džiaugsmą; savarankiškai veikiant  įgyti didesnį pasitikėjimą savimi; patirti daug įspūdžių, pažinti ne tik dailės technikų įvairovę, galimybes, bet ir sužinoti ar tik prisiminti, kaip maišomos spalvos, kaip kuriami keramikos ar tekstilės kūriniai ir kt… Sukurtais kūriniais praturtinsime mokyklos interjerą ir eksterjerą, didžiuosimės savo darbais ir indėliu puoselėjant savosios mokyklos aplinką.

Kūrybiniai užsiėmimai vykta keliose kūrybinėse dirbtuvėse-mokyklose. Tokia edukacinė forma pasirinkta tikslingai, nes dirbant mažose grupelėse, galima sukurti draugiško bendradarbiavimo sąlygas, dalyvius giliau supažindinti su raiškos technikomis, stipriau pajusti bendrystę ir išgyventi teigiamas emocijas, greičiau pastebėti vienas kitą, geriau pažinti ir nuoširdžiau bendrauti.

Projekto planas>>>

Neformaliojo švietimo būrelis „Verslumo ABC“

Kiekvienų mokslo metų gegužės mėn. vyksta būrelių mugė „Atrask save“. Jos metu ne tik pristatomos nuveiktos veiklos per metus, bet  ir  siūlomos naujos programos, mokiniai renkasi, išsako savo pageidavimus. Mokyklos teritorijoje yra Vitaminų daržas, todėl kilo idėja jį prižiūrėti, tikslingai panaudoti užaugintas daržoves, t. y.  mokyti(s) iš savo aplinkos. Idėja buvo pateikta būrelių mugėje, atsirado mokinių,  norinčių save išbandyti. Todėl nuo šių mokslo metų veikia būrelis „Verslumo ABC“, kurio metu mokiniai ugdosi verslumo ir lyderystės   įgūdžius. Daug dėmesio skiriame savęs pažinimui ir darbo pasaulio pažinimui. Šių kompetencijų ugdymas svarbus, nes padeda mums geriau pasirinkti  profesiją, o vėliau įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat suteikia daugiau drąsos ir motyvacijos įgyvendinti savo idėjas, imtis iniciatyvos ir veikti.