Psichologė

Inga Pociuvienė

Darbo laikas:

Pirmadienis–antradienis 8:00 – 15:00

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

  • Konsultavimas – mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (ar globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas.
  • Įvertinimas – mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas (individo lygmuo); psichologinių apklausų atlikimas (grupės lygmuo).
  • Švietimas – mokinių, tėvų (ar globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Psichologinių problemų prevencija – psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas, prevencijos priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:

  • mokinys (savarankiškai);
  • mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • vaiko teisių apsaugos tarnyba.