2022 m. finansinės ataskaitos

Ketvirčių ataskaitų rinkiniai

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

 

Metų pabaigos ataskaitų rinkinys už 2022 m.: