2022 m. finansinės ataskaitos

Ketvirčių ataskaitų rinkiniai

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

  • Aiškinamasis raštas
  • Finansinės būklės ataskaita
  • Pinigų srautų ataskaita
  • Veiklos rezultatų ataskaita
  • Kitos pažymos

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

 

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

 

Metų pabaigos ataskaitų rinkinys už 2022 m.: