Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos (nuo 2022 m.)

 Ataskaitų rinkiniai už 2024 m.:

2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Ataskaitų rinkiniai už 2023 m.:

2023 m. pabaigos finansinė ataskaita

2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Ataskaitų rinkiniai už 2022 m.:

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys: