Darbo grupės, komandos

Centro taryba (2023 m. rugpjūčio 31 d. įsak. Nr. 224 V):

 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Indrė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Neringa Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Teresė Vilbikaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Jūratė Kiseliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Jolanta Puskunigienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • Ineta Jankeliūnienė, tėvų atstovė;
 • Neringa Tamošaitienė, tėvų atstovė;
 • Kristina Andriukaitienė, tėvų atstovė;
 • Gabija Luišytė, mokinių atstovė;
 • Nojus Nemūra, mokinių atstovas;
 • Austėja Budrevičiūtė, mokinių atstovė.

Centro mokytojų taryba (2023 m. rugpjūčio 31 d. įsak. Nr. 222 V):

 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
 • Indrė Markevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji anglų kalbos mokytoja;
 • Eglė Berčiūnienė, vyresnioji socialinė pedagogė;
 • Lolita Klimčiauskaitė, vyresnioji matematikos ir informacinių technologijų mokytoja;
 • Eglė Mockienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 • Irma Miciutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Jūratė Kiseliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja;
 • Rita Macijauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Ingrida Kromelienė, mokytoja;
 • Zita Jankauskienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • Vida Kaukaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė;
 • Virginija Seinauskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 • Teresė Vilbikaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja;
 • Neringa Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja;
 • Renata Klimavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja;
 • Laura Balčienė, matematikos mokytoja;
 • Laura Urbšytė, biologijos mokytoja;
 • Jolanta Puskunigienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • Aušra Dievokaitytė, vyresnioji lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
 • Povilas Melnykas, vyresnysis fizinio ugdymo mokytojas.

Atestacijos komisija (2023 m. spalio 9 d. įsak. Nr. 256 V):

 • Pirmininkė – Sidutė Černauskienė, direktorė ;
 • Eglė Mockienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Centro mokytojų tarybos narė;
 • Vida kaukaitė, Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Centro mokytojų tarybos narė;
 • Renata Klimavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Centro mokytojų tarybos narė;
 • Ineta jankeliūnienė, Centro tarybos atstovė;
 • Daiva Gvazdaitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.