Darbo grupės, komandos

Vaiko gerovės komisija (2019 m. rugsėjo 2 d. įsak. Nr. 99 V):

 • Sidutė Černauskienė, direktorė – pirmininkė;
 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininko pavaduotoja;
 • Renata Pauliukonienė, logopedė, spec. pedagogė;
 • Eglė Berčiūnienė, socialinė pedagogė
 • Inga Pociuvienė, psichologė;
 • Ineta Jankeliūnienė, centro tarybos pirmininkė;
 • Aušra Matulevičienė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje;
 • Eglė Mockienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja, logopedė;
 • Ramunė Rucevičienė, vyresnioji istorijos ir pilietiškumo mokytoja. Mokyklos vaiko gerovės komisijos sekretorė – Dalia Eikelienė

Komanda, organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklą centre (2019 m. spalio 21 d. įsak. Nr. 120 V):

 • Eglė Berčiūnienė, socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė;
 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Aušra Matulevičienė, sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą centre;
 • Eglė Mockienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • Jūratė Žilinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė.

Komanda veiklos kokybės įsivertinimui ir veiklos tobulinimo planui 2019–2020 m. m. parengti ir įgyvendinti (2019 m. balandžio 8 d. įsak. Nr. 34 V)

 • Sidutė Černauskienė, direktorė;
 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Irma Galeckienė, bibliotekininkė;
 • Lolita Klimčiauskaitė, vyresnioji informacinių technologijų mokytoja, matematikos mokytoja;
 • Eglė Mockienė, vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • Ramunė Rucevičienė, vyresnioji istorijos mokytoja;
 • Gabija Stasiulevičiūtė, mokinių atstovė;
 • Ineta Jankeliūnienė, tėvų atstovė.

Ugdymo plano rengimo komanda (2019 m. gegužės 15 d. įsak. Nr. 54 V):

 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės vadovė;
 • Lolita Klimčiauskaitė, vyresnioji informacinių technologijų mokytoja, matematikos mokytoja;
 • Irma Galeckienė, bibliotekininkė;
 • Ramunė Rucevičienė – vyresnioji istorijos mokytoja;
 • Eglė Mockienė – vyresnioji pradinių klasių mokytoja;
 • Ineta Jankeliūnienė, tėvų atstovė;
 • Gabija Stasiulevičiūtė, mokinių atstovė.

Atestascijos komisija (2019 m. rugsėjo 6 d. įsak. Nr. 103 V):

 • Sidutė Černauskienė, direktorė, mokytojų tarybos atstovė – pirmininkė.
 • Jūratė Žilinskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė ir geografijos vyresnioji mokytoja, mokytojų tarybos atstovė;
 • Rima Miknaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojų tarybos atstovė;
 • Ineta Jankeliūnienė, centro tarybos atstovė;
 • Rita Vaščėgienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

PIT komanda (2018 m. kovo 31d. įsak. Nr. 36 V):

 • Rima Miknaitienė, direktoriaus  pavaduotoja ugdymui;
 • Irma Galeckienė, bibliotekininkė;
 • socialinė pedagogė;
 • Jūratė Žilinskienė, geografijos ir kūno kultūros mokytoja.