Įgyvendinam programą „Vertinimas, auginantis mokinio mokymosi motyvaciją“

Reineke yra pasakęs  „Vertinimai – tiek formalūs, tiek ne, apgalvoti, ar tiesiog išsprūdę – smarkiai veikia mokinius. Vertinimo klimatas, kuriame mokiniai gyvena, yra lemiama mokymo ir mokymosi dalis. Tai, ką mokiniai patiria vertinami, lydi juos visą likusį gyvenimą ir ateityje iš esmės nulemia jų gebėjimą mokytis….“

Todėl Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei šia tema ir buvo parengta kvalifikacijos kėlimo programa „Vertinimas, auginantis mokinio mokymosi motyvaciją“, kurios tikslas – kurti tokią vertinimo kultūrą, kuri augintų mokinio vidinę mokymosi motyvaciją.  Viena iš programos įgyvendinimo priemonių – tarimasis su tėvais, kaip jie gali prisidėti prie geresnių mokymosi rezultatų. Tad į paskaitą-diskusiją „Tėvų vaidmuo mokinių vertinimo procese ir jų įsitraukimo galimybės“ susirinko ne tik tėvai, bet ir mokytojai.Renginio metu buvo aptarti klausimai: kodėl ir kaip turi keistis vertinimas ir kaip tėvai gali prisidėti prie geresnių mokymosi rezultatų. Buvo pristatytas tyrimas „Kas motyvuoja vaikus mokytis?“. Pasirodo, didžiausia problema, jog vaikai ateina į mokyklą neišsimiegoję, pavargę.  Džiugu, jog tėvai ir mokytojai kalbėjo, dalinosi, pastebėjo… Po visų diskusijų priimti bendri susitarimai su tėvais:

  • Dienotvarkės sustatymas ir ritmo laikymasis
  • Pagalba vaikams keliantis savo tikslus ir jų siekiant
  • Kalbėjimasis su vaiku, jo pagyrimas, paskatinimas
  • Aktyvesnis įrašų stebėjimas dienyne
  • Skambučiai tėvams su tikslu – pagirti vaiką
  • Nuosekliai įgyvendinti pamokose 5 formuojamojo vertinimo strategijas

Tikimės, jog visiems laikantis susitarimų, gerės vaikų pasiekimai ir keisis vertinimo kultūra – vertinimas, auginantis Žmogų.

Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Sidutė Černauskienė

Susirinkimas
Bookmark the permalink.