Pagalba mokiniui ir nuotoliniu būdu

Burių padėtis, o ne vėjo kryptis lemia, kokiu keliu judėsime. /Jim Rohn/

Dirbdami  nuotoliniu būdu susiduriame su naujais iššūkiais. Iššūkių netrūksta ir mokiniams, ir tėveliams. „Šiuo metu kaip pagalbos mokiniui specialistė – mokytojo padėjėja,  dirbu su keliais mokiniais, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ir bendrauju su savo pailgintos dienos grupės auklėtiniais,“ – sako Irma Mackevičienė.

Dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais, svarbiausia yra dienotvarkė, kurios reikia laikytis kiekvieną dieną ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose, dirbant nuotoliniu būdu – taip mus mokė mokymuose, kuriuose turėjo galimybę sudalyvauti ir patys tėveliai. Jie galėjo pasidalinti savo patirtimi bei gauti patarimų. Dirbant su pailgintos dienos  grupe ir toliau yra planuojamas mokinių laisvalaikis bei užimtumas po pamokų, pasiūlyta pagalba, atliekant namų darbus.

Ir vis tik, dirbant nuotoliniu būdu didelė atsakomybė tenka tėveliams. Jų bendradarbiavimas ir pagalba savo vaikams yra labai svarbūs šiame mokymo etape. Mums tenka didelė atsakomybė palaikyti tėvus ir juos paskatinti šiuo itin nelengvu laikotarpiu būti atidiems ir kantriems savo mažyliams.

Specialioji pedagogė ir logopedė Renata prisimena, jog pagalbos mokiniui specialistų tinkliuko „EIRI+“ seminaro „Kaip dirbti su ypatingais mokiniais?“ metu mokytojams ir mokyklos bendruomenei buvo suteikta žinių pažįstant  spec. poreikių mokinius ir planuojant jų ugdymą. Numatyta ir parengta bei pradėta įgyvendinti struktūruoto ugdymo sistema, kurią pradėjome sėkmingai įgyvendinti. Šiuo metu nuolat primename tėvams, kad sistemą aktyviai reikia taikyti ir namuose, nuolat teikiame konsultacijas tėveliams šiuo klausimu.

Nuotolinio ugdymo metu su mokiniais ir jų tėvais Renata bendrauja per messenger, el.paštą, e.dienyną. Užduotis mokimiams rengia pati bei naudojasi jau publikuotomis logopedų – spec. pedagogų parengtomis. Siūlomas mokiniams virtualus mokymąsis  internetinių ar virtualių ugdomųjų žaidimų, programėlių pagalba. Iš daugelio mokinių (mažesnių mokinių tėvų) gaunamas nuolatinis grįžtamasis ryšys. Ugdant mažesniuosius, sulaukiama ir tėvų bendradarbiavimo bei noro padėti savo vaikui. „Manau, kad nuotolinio ugdymo pliusas tas, jog tėvai artimiau susipažino su logopedo – spec. pedagogo darbu, jo specifika, detaliau susipažino su vaikų tarties problemomis bei būdais jas įveikti ar bent sušvelninti, o  minusas –  kad dirbant įvairių įrenginių pagalba (turiu omenyje telef., kompiuterius ir t.t. ), ne visuomet tiksliai pavyksta išgirsti ugdytinio tartį bei koreguoti artikuliacinio aparato padėtį,“ – teigia Renata.

 Mokyklos psichologės paslaugos taip pat nenutrūko, jos teikiamos nuotoliniu būdu – Messenger, e.dienyno, elektroninio pašto, informacijos sklaidos centro tinklapyje, telefoninių skambučių pagalba. Psichologė Inga teigia, kad į ją mokiniai kreipiasi, kai:

  • susiduria su įvairiomis baimėmis: kalbėti prieš kameras virtualioje pamokoje, bijo tamsos, bijo ligos;
  • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar atlikti užduočių;
  • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
  • nori save geriau pažinti ir tobulėti kaip asmenybė;
  • susiduria su liūdesiu ar nerimu;
  • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris supras ir neišduos;
  • susiduria su gyvenimiškomis situacijomis, kai reikia priimti sudėtingus sprendimus.

Mokytojai ir tėvai (globėjai) į psichologę kreipiasi, jeigu kyla problemų ar įvairių klausimų dėl vaiko elgesio ar mokymosi, jeigu atsirado bendravimo, emocinių sunkumų.

Nors kaip specialistei psichologei Ingai labai trūksta gyvo bendravimo su konsultuojamais mokiniais ir tėveliais, ji vis tiek džiaugiasi įgijusi pastarųjų pasitikėjimą. Smagu, kad pamažu nyksta nuostata, jog reikia bijoti specialistų, kurių specialybės prasideda „psicho-“. Psichologas padeda suvokti savo būsenos priežastis (liūdna, pikta, sunku, pavargę). Bet už savo pasirinkimus tik pats žmogus yra atsakingas.

    Socialinė pedagogė Eglė ir nuotoliniu būdu aktyviai konsultuoja mokinius ir tėvus dėl mokinių elgesio, užimtumo, dienotvarkės, socialinių įgūdžių lavinimo, siunčia spec. poreikių mokiniams užduotis smulkiosios motorikos lavinimui, dėmesio sukaupimui, kalbos lavėjimui. Taip pat konsultuojami tėvai dėl mokinių motyvacijos skatinimo, mokymosi mokytis kompetencijos ugdymo, dienotvarkės užtikrinimo. Naujas iššūkis buvo užtikrinti nemokamą maitinimą gaunančių mokinių aprūpinimą sausu daviniu. Rūpinantis bendruomenės savijauta vykdyta mokytojų, mokinių tėvų apklausa dėl emocinės būsenos, nuotolinio ugdymo iššūkių ir patirties. Remiantis tyrimo išvadomis parengtas straipsnis, kuris publikuotas www.svietimonaujienos.lt ir Vilkaviškio krašto laikraštyje „Santaka“. 

Keitėsi ir bibliotekininkės Irmos darbo specifika. Prasidėjus nuotoliniam ugdymui, pirmiausia, dėmesys buvo skiriamas mokinių aprūpinimui vadovėliais ir būtinomis priemonėmis, nes dalis mokinių klasėse ar daiktų saugojimo spintelėse buvo palikę dalį vadovėlių ir priemonių. Taip pat buvo sprendžiami mokinių aprūpinimo trūkstamomis informacinėmis priemonėmis klausimai. Pradedant nuotolinį ugdymą prireikė pagalbos ir mokytojams surandant literatūros kūrinius internetinėje erdvėje, parenkant tinkamą informaciją, pritaikant ją mokiniams. Šiuo laikotarpiu nuolat renkama ir su mokytojais dalinamasi informacija apie virtualias ugdymo(si) platformas ir programas. Nuo šiol bibliotekininkė administruoja ir mokyklos paskyrą eTest platformoje.

Tik prasidėjus nuotoliniam ugdymui bibliotekininkei ir socialinei pedagogei ne vieną mokinį ir tėvelį teko  konsultuoti dėl įvairių informacinių technologijų naudojimo, Zoom programos instaliavimo, spręsti prisijungimų prie virtualių erdvių problemas.

Didelį dėmesį visi pagalbos mokiniui specialistai skiria informacijos sklaidai – centro tinklapyje ir mokyklos facebook paskyroje nuolat atnaujinama informacija susijusi su nuotolinio ugdymo proceso organizavimu, higienos, švaros rekomendacijomis, jų pakeitimais ir laikymusi, pristatomi virtualūs seminarai, mokymai tėvams aktualiomis vaikų auklėjimo, pažinimo, mokymosi temomis.

Nepamirštame ir pačios mokytis – socialinė pedagogė Eglė dalyvavo webinaruose apie nuotolinį ugdymą, vaikų baimes ir nerimą, vaikų piešinių analizavimą, išklausė 24 val. SEU programą „Dramblys“. Savo įgyta patirtimi ir žiniomis dalinasi su kolegomis.

Nėra nieko, ko pasistengęs negalėtum įveikti. Svarbiausia, turėti valios ir niekada nepasiduoti. /Robert Corbet/

Pagalbos mokiniui specialistų tinkliuko „EIRI+“

koordinatorė Irma Galeckienė

Bookmark the permalink.