„MŪZOS“: mokomės kartu

„Mūzos“ – viena iš Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių.

Pasikeitus gyvenimo situacijai, teko operatyviai reaguoti ir pasiruošti nuotoliniam  mokymui, t. y. taikyti informacines technologijas ugdymo procese. Pradėjome nuo savęs. Galvojome, kas mokinį motyvuoja, kas jam sudaro galimybę augti. Situacija dirbant kaimo teritorijoje yra sudėtinga.  Ne visi mokiniai turi tinkamas mokymuisi sąlygas, todėl stengėmės atsižvelgti į kiekvieno galimybes, ieškojome būdų tiek informacijos pateikimui, tiek grįžtamajam ryšiui.  Teko pasimokyti ir mums: surasti tinkamus metodus, reikiamas mokymosi platformas, kad mokiniai kuo greičiau suprastų ir įsisavintų reikiamus gebėjimus ir žinias. Dėmesį skiriame bendrųjų kompetencijų ugdymui ir bendravimo kultūrai. Su mokiniais susitinkame vaizdo pamokose „Zoom“ platformoje, informacijos pateikimui ir apibendrinimui taikome “EDUKA klasė“ ir EMA,  Padlet lenta mokymuisi ir apklausai, Quizzis, Socrative, Kahoot – apklausai, e.Test – įsivertinimui. Google įrankiais: Classroom, Diskas, Meet, skaidrės, Youtube – mokymo(si) uždavinių iliustravimui, atsiųstų darbų saugojimui, gyvam bendravimui, mokymosi medžiagos pateikimui.

Vaikai bendrauja noriai, lengvai, šiltai, drąsiai klausia, diskutuoja, nebijo suklysti, išlaiko draugišką mokinio ir mokytojo ryšį. Jie greitai ir sėkmingai geba prisitaikyti prie naujų mokymosi formų ir bendravimo taisyklių virtualioje erdvėje. Džiaugiamės, kad tarsi iš naujo atradome vieni kitus ir sėkmingai įveikėme šią nelengvą užduotį – nuotolinį mokymą ir mokymąsi. Palaikome labai šiltus, konstruktyvius santykius su mokiniais.

Grupės koordinatorė Rita Jakevičienė

Bookmark the permalink.