Nuotolinis ugdymas – didelis iššūkis,kurį mums visiems pateikė gyvenimas

Kaip mums, Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grupės nariams, sekasi dirbti nuotoliniu būdu?

Nuotolinis ugdymas buvo  didelis iššūkis, kurį mums visiems pateikė gyvenimas.  Todėl:

 1. Pirmiausia labai atsakingai jam ruošėmės: dalyvavome nuotoliniuose mokymuose, ieškojome informacijos apie galimas virtualias aplinkas, priemones, būdus internete, tarėmės, dalijomės patirtimi su kolegėmis.
 2. Susitelkė mokytojų kolektyvas, administracija – padėjo vieni kitiems įveikti IT sunkumus, dalijosi patirtimi, teikė įvairiapusę pagalbą.
 3.  Išmokome naudotis Zoom, Classroom Google, Messenger aplinkomis. Taip pat toliau sėkmingai naudojamės  EDUKA, EMA teikiamomis galimybėmis. Bendravimui, užduočių pateikimui naudojame el. dienynus, el. paštus. Sukūrėme uždaras Facebook grupes. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams užduotys pateikiamos skaidrėse.
 4. Sukaupėme  daug naujos informacijos, ją susisteminome skaidrėse, kuriomis bus galima pasinaudoti ateityje bei pasidalinti su kolegėmis.
 5. Susiformavo įprotis dirbti kitaip, neišsigąsti naujovių, susiplanuoti dienos darbą, matyti mokinių emocinę būklę, suvaldyti, išlaikyti drausmę, dėmesį, pasiruošti įvairiems scenarijams.
 6. Džiaugiamės vaikų įgūdžių gerėjimu informacinių technologijų srityje. Yra vaikų, kuriems labiau patinka ir geriau sekasi atlikti virtualias užduotis nei „popierines“. Vaikai mokėsi bendravimo taisyklių virtualioje erdvėje,
 7. Ruošiantis pamokoms stengiamės mokinių neperkrauti įvairia mokymo(si) medžiaga, sieti mokomąją medžiaga su artimiausia vaikų aplinka, užduotis paįvairinti eksperimentais, kurie vaikams suteikia ir juoko, ir naujų įspūdžių. Pateikėme daug užduočių, kurias vaikai galėjo atlikti lauke.
 8. Stiprioji pusė  –  geri tarpusavio santykiai su tėvais, nes be tėvų daugeliui pradinukų ir visiems priešmokyklinės bei  ikimokyklinių grupių vaikams toks mokymosi būdas būtų neįmanomas. Džiaugiamės grįžtamuoju ryšiu.

Tačiau iškilo ir sunkumų:

 1. Nuotolinis ugdymas buvo pilnas nežinios: ar tėvai norės bendrauti, kaip seksis paruošti užduotis vaikams, kad būtų įdomios ir tėvams būtų nesunku jas paaiškinti.
 2. Kilo sunkumų dėl mokymosi aplinkos –  namuose yra ir sesės su broliais, tėveliai taip pat turi darbus, kartais sunku  vaikams susikaupti, pabyra ir dienotvarkė.
 3. Daug laiko sugaištama užduočių rengimui, mokinių darbų taisymui, nes vis dar mokiniai užduotis pateikia skirtingu  laiku, todėl mokytojas darbe kartais turi būti  12 ir daugiau valandų.
 4. Jau įpusėjant gegužės mėnesiui pradeda jaustis vaikų ir tėvų nuovargis. Vaikai nori grįžti į klasę, nes mokytis mokykloje lengviau ir įdomiau, be to pasiilgo draugų, mokytojų. Mes  taip pat  labai pasiilgome  gyvo bendravimo,  gyvos pamokos.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grupės koordinatorė Eglė Mockienė

Bookmark the permalink.