Džiaugiamės laureatais

20230303 080355 478x350

           2022 m. pabaigoje Lietuvos švietimo centrus, ugdymo įstaigas, lituanistinius centrus pasiekė kvietimas dalyvauti moksleivių kūrybiniame konkurse Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis. Konkursą rengė Lituanistų sambūris drauge su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu,… Skaitykite daugiau

„Gudri lapė“ vėl mokykloje

Jau antrus metus centre vyksta rajoninis pradinių klasių mokinių informacinio raštingumo konkursas „Gudri lapė“. Vasario 23 d.  įvairias loginio mąstymo užduotis sprendė 4 klasių mokiniai iš Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos, Vilkaviškio pradinės mokyklos, Gražiškių, Pilviškių gimnazijų, Alvito, Keturvalakių, Bartninkų skyrių. Tik… Skaitykite daugiau

Tėvų diena mokykloje: „Keliaukime drauge: ką siūlome? Kuo didžiuojamės? Ko siekiame?“

2023 m. vasario 22 d. mokykloje vyko tėvų diena. Jos metu tėveliai kalbėjosi su įvairių dalykų mokytojais, administracija, dalyvavo bendrame susirinkime „Keliaukime drauge: ką siūlome? Kuo didžiuojamės? Ko siekiame?“. Jo metu pasidžiaugta atsidariusia nauja „Žirniukų“ grupe, į kurią vaikučiai priimami… Skaitykite daugiau

Mokinių pagerbimo rytmetis

Rytmetys 9 197x350

Dalinamės akimirkomis iš mokinių pagerbimo rytmečio, kurio metu buvo apdovanoti direktorės Sidutės Černauskienės padėkos raštais šie mokiniai: Už puikų mokymąsi: Rusnė Dirmeikytė (3 kl.) Už gerą ir atsakingą mokymąsi, pažangos siekimą: Jonas Palaitis (1 kl.), Emilija Narkevičiūtė (6 kl.), Arminas… Skaitykite daugiau

„Su šiltais kalėdiniais linkėjimais“

linkejimai 2 538x350

Šių metų lapkričio–gruodžio mėn. Kauno Valdorfo darželis „Šaltinėlis“ organizavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  socialinį–meninį projektą „Su šiltais kalėdiniais linkėjimais“, kuriame dalyvavo Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“, Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ir  Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio… Skaitykite daugiau