Džiaugiamės laureatais

           2022 m. pabaigoje Lietuvos švietimo centrus, ugdymo įstaigas, lituanistinius centrus pasiekė kvietimas dalyvauti moksleivių kūrybiniame konkurse Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis. Konkursą rengė Lituanistų sambūris drauge su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvių kalbos institutu, Lietuvių kalbos draugija. Konkurso tikslai – stiprinti Lietuvos ir užsienio mokyklų 1-12 klasių mokinių kalbinę ir kultūrinę savimonę, asmeninį ryšį su lietuvių kalba, skatinti mokinius atlikti tiriamuosius darbus ir kūrybiškai išreikšti bei atskleisti savo gyvenamosios aplinkos kalbinio kultūrinio kraštovaizdžio (vietovardžių, gatvių pavadinimų, viešų iškabų, įstaigų pavadinimų, atminties ženklų (paminklų, atminimo lentų ir pan.) bruožus, skatinti kalbinę, kūrybinę raišką (tekstu, garsu, vaizdu, fotografija ir kt.).

        Konkursas sulaukė didžiulio dėmesio, gauta daugiau kaip 150 darbų. Konkurse dalyvavo moksleiviai iš visų Lietuvos regionų mokyklų, taip pat gavome darbų iš JAV, Lenkijos, Airijos, Norvegijos.

      Mokiniai drauge su mokytojais atliko įvairius tyrimus, kūrybiškai mėgino atskleisti savo gyvenamosios aplinkos kūrybinį kraštovaizdį. Kiekvienas darbas įvertintas lituanistų komisijos. Sudaryta narių konkurso darbų vertinimo komisija (prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, Nida Poderienė, dr. Aurelija Tamulionienė, mokytoja Irina Baltakienė, lekt. Kęstutis Bredelis, Andželika Jakubynienė). Komisijos nariai susipažino su visais gautais darbais, juos įvertino ir pagal amžiaus grupes buvo išrinkti konkurso nugalėtojai. Labai džiugu, kad 9-12 klasių grupėje 2 vietos laimėtojais tapo Tomas Josiukas ir Ramūnas Ramanauskas, 10 kl. mokiniai. Jiems pasiruošti padėjo mokytoja Birutė Zaveckienė.

Sveikiname laureatus!!!

 

Pasizvalgymai 1024x724
Bookmark the permalink.