Darželis ugdantis laisvą ir kūrybingą asmenybę

 

Vilkaviškio r. Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre nuolatinis  tobulėjimas atneša vis daugiau gerų idėjų, projektų, pokyčių. Vienas iš tokių įvykusių pokyčių – tai darželio programos ir filosofijos atnaujinimas. Šis pasikeitimas, dar nepraėjus net metams, davė daug teigiamų rezultatų.

Vienintelis rajone

Darželio išskirtinumas tas, kad vaikučiai ugdomi pagal atnaujintą programą, kuri paremta Lauko, Valdorfo ir Humanistinėmis pedagogikomis. Lauko pedagogika pasižymi veiklų įvairove lauke, kai vaikai ne tik juda gryname ore, bet stebi gamtos reiškinius, kurie formuoja jų išgyvenimus, vertybines nuostatas. Lauke sudarytos sąlygos tyrinėjimams, mokslinei patirčiai, išradingai panaudojant įvairius gamtos elementus – žemę, smėlį, vandenį, augalus, vėją, kt. Valdorfo pedagogika – padeda vaikui formuotis savąjį „AŠ“, siekti grožio ir gėrio. Vaikai į pasaulį ateina kaip individualybės, tokie jie turi išlikti: nesuvienodinti, bet laisvi ir kūrybingi, viskuo besidomintys ir gerbiantys save, kitus ir pasaulį, kuriame jie gyvena, todėl darželyje nuolat rūpinamasi supančia gamta, ugdomi darbiniai įgūdžiai (suaugusiųjų pamėgdžiojimas). Humanistinė pedagogika užtikrina asmenybės vystymosi vientisumą, stengiamasi nestabdyti vaiką, bet nukreipti jo energiją tinkama linkme.

Nors programa pritaikoma tik pirmus metus, tačiau pastebimi akivaizdūs rezultatai – vaikai ramesni, nes sukurta namų aplinka, ramios spalvos jų neįaudrina, išmaniųjų technologijų nebuvimas leidžia daugiau bendrauti tarpusavyje, spręsti problemas, ugdytis kūrybiškumą. Vaikai  patys pradeda geriau atskirti dienas (laukia ketvirtadienio, kai gamins valgyt, ar antradienio, kai vyksta eksperimentai bei žygiai lauke), noriai keliauja į darželį.

Išskirtiniais tampa ir atliekami projektai – rudenį vaikai įgyvendino savaitės projektą „Obuolio kelias“, kurio metu mažieji kartu su mokytoja keliavo į sodą, rinko obuolius, juos patys plovė, pjaustė, vėliau stebėjo „obuolienės“ virimo procesą, gamino etiketes savo stiklainiui, o vėliau šias konservuotas „obuolienes“ įteikėme tėveliams susirinkimo metu. Šiuo būdu ugdoma daugelis kompetencijų, o svarbiausia – supratimas, iš kur „atkeliauja“ maisto produktai ant mūsų stalo, nes dažnai jiems atrodo, kad viskas „auga“ prekybos centre, todėl vaikams tampa sunku įvertinti kitų žmonių atliekamą darbą.

Bendradarbiavimas ir vienybė vardan vaiko ūgties

Vasario mėnesį darželyje vyko projektas „Ką dirba mano mama ir tėtis?“. Šio projekto tikslas buvo supažindinti vaikus su įvairiomis profesijomis bei skatinti komunikaciją tarp vaiko,  tėvų, mokytojo ir kitų darbuotojų. Šio projekto dėka vaikai susipažino bei stimuliacijų dėka galėjo patys išbandyti: kirpėjo, teisėjo, prekių pakavimo ir krovimo, kasininko, vairuotojo, virėjo, bibliotekininko, muzikanto, šokėjo, gydytojo, vaisių skynėjo, ūkininko, konditerio bei amatų keramikos, nėrimo – profesijas, specialybes ir hobius.

Projekto rezultatai pranoko lūkesčius – vaikai ne tik pagerino kalbinius įgūdžius, praplėtė žodyną, sužinojo įvairesnių profesijų, jas išbandė, tačiau jie patys pradėjo svajoti, rinktis norimą profesiją. Šeimose atsirado ir stipresnis vaikų – tėvų ryšys, kadangi vaikai juto didelį pasididžiavimą savo tėvais, laukdavo jų pristatymų, namuose apie tai kalbėdavosi su savo tėveliais.

Kitokio principo ir tėvų susirinkimai. Tėveliai susirenka prie arbatos puodelio, vaikų pagaminto pyrago, kalbasi kaip šeima, diskutuodami, aptardami einamus reikalus. Šiais mokslo metais susirinkimo metu buvo vedama ir vilnos vėlimo edukacija – tėveliai patys gamino grupei vilnos sensorinius kamuoliukus. Tėveliai pripažino, kad tai buvo puiki galimybė ir jiems patiems atsipalaiduoti, išmokti kažką naujo, laiką praleisti maksimaliai naudingai. Mokytojos jau svarsto apie sekančius susirinkimus, kuriuose galėtų būti pravedama ir molio edukacija.

Ugdymas ankstyvajame amžiuje

Anot psichologų, darželyje vaikas geriausiai adaptuojasi sulaukęs vienerių arba trejų metų amžiaus. Sunkiausiai nuo motinos atsiskiria 8 mėnesių arba 2 metų sulaukęs vaikas, kadangi tuo metu vaikas psichologiškai yra labiausiai prisirišęs prie motinos. Tačiau ugdymo prasme, pats svarbiausias laikmetis yra iki 3 metų – tuo laikotarpiu formuojasi pamatiniai aspektai, kurie reikšmės vaikui turės visą likusį gyvenimą.

Remiantis šiomis žiniomis, šiais metais Gižų darželyje buvo naujai įrengta ir suformuota lopšelio grupė (nuo 1 m. amžiaus). Per nepilnus mokslo metus buvo įsitikinta šios grupės nauda ir suvokimu, kad auga naujos kartos – kitokie vaikai. Daugeliui gali būti susidariusi nuostata, kad tokio amžiaus vaikai mažai ką supranta ar sugeba, tačiau auklėtojų įdirbis parodė, kad tokio amžiaus vaikai geba sustoti į ryto ratą, pranešus, kad pusryčių metas, jie patys nueina atsisėsti prie stalo į savo vietą, daro darbelius (klijuoja, piešia), išklauso iki galo pasakas, išbūna darželio spektakliuose, susipažįsta su visomis temomis kaip ir vyresnieji vaikučiai. Tokiu būdu jie kur kas sparčiau tobulėja, ugdo savo kompetencijas bei patenkina smalsumo poreikį.

                          Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Odeta Žilinskienė

                                                                                                                                         

Bookmark the permalink.