Kaip visi drauge įgyvendinsime atnaujintas BP?

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos mokyklose startuoja atnaujintos bendrosios programos. Kiekviena ugdymo įstaiga ruošiasi jų įgyvendinimui. Mūsų mokytojai taip pat analizuoja BP, kompetencijų aprašymus, jų raišką kiekviename dalyke. Džiugu, jog užduotį „išbandyti ugdymo procese atnaujintų BP elementus“ mokytojai atliko.

Vasario 13 d. visi (mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai) rinkomės į refleksiją – diskusiją „Kaip visi drauge įgyvendinsime atnaujintas BP“. Renginio pradžioje išsikėlėme pamatuojamus ir aiškius lūkesčius: išgirsti vienas kitą, dalintis, pritaikyti, pasisemti idėjų, sužinoti, atsinaujinti,
įsinešti aiškumo naujų mokslo metų startui.

Džiugu, jog šie lūkesčiai buvo pasiekti, nes visi dalijosi, diskutavo, klausėsi,
teikė pastebėjimus, mokėsi vieni iš kitų. Gera buvo girdėti refleksijos metu išsakytus pastebėjimus „prasmingai praleistas laikas“, „jaučiuosi ramiau“, „tapo aiškiau“ ir pan.

Išsigryninome naują užduotį – kompetencijų vertinimas pamokoje. Mokytojai vėl mokysis, taikys, diskutuos ir birželio mėn. dalinsimės, kaip mums sekasi.

Direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.