Tėvų diena mokykloje: „Keliaukime drauge: ką siūlome? Kuo didžiuojamės? Ko siekiame?“

2023 m. vasario 22 d. mokykloje vyko tėvų diena. Jos metu tėveliai kalbėjosi su įvairių dalykų mokytojais, administracija, dalyvavo bendrame susirinkime „Keliaukime drauge: ką siūlome? Kuo didžiuojamės? Ko siekiame?“. Jo metu pasidžiaugta atsidariusia nauja „Žirniukų“ grupe, į kurią vaikučiai priimami nuo 1 m. Pasiteisino ir naujoji ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa, orientuota į Valdorfo, humanistinę ir lauko pedagogikas. Daug padėjo įgyvendinant šią programą ir bendradarbiavimas su Kauno Valdorfo darželiu „Šaltinėlis“. Mūsų mažieji tikrai yra labai aktyvūs mokymosi dalyviai: mokosi ne tik savo grupėse, bet ir lankosi bibliotekose, tėvelių darbovietėse ir kt. Net 88 % vaikučių dalyvavo įvairiuose konkursuose. Tikimės, jog dar šiais metais sukursime patrauklią tyrinėjimų erdvę mūsų mažiesiems, kad jie galėtų kuo prasmingiau mokytis, ugdytųsi kompetencijas.

                Aptarti ir pradinio bei pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimai. Džiaugiamės, jog 75,5 % mokinių yra motyvuoti mokytis; 55,3 % (1-4 kl.) ir 44,4 % (5-10 kl.) mokosi gerai ir l. gerai. Mokykloje siūlome mokiniams 11 neformaliojo švietimo įvairių sričių programų (meninė, sportinė, tiriamoji, etnokultūrinė, loginio mąstymo, verslumo). Vyksta ir socialinių partnerių organizuojami užsiėmimai: robotikos, šaulių ir futbolo. 72,2 % mokinių lanko  neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje, 11,2 %  – kitose neformaliojo švietimo įstaigose Vilkaviškyje arba Marijampolėje.  Mūsų mokiniai aktyviai dalyvauja konkursuose, varžybose, olimpiadose: 85 % – 1-4 kl.; 93 % – 5-10 kl. Pasiekti aukšti rezultatai sporto, lietuvių k., anglų k., dailės, pasaulio pažinimo ir matematikos srityse. Mokykloje organizuojamas rajoninis konkursas „Gudri lapė“. Į mokyklą, edukacines pamokas ir ekskursijas vaikai vežami mokykliniais autobusais. Turime visus pagalbos mokiniui specialistus, dalykų specialistus. Sudaryta išties kompetentingų mokytojų komanda.

           Aišku, jog kyla ir problemų, bet jos yra sprendžiamos įvairiais būdais, sutelktai bendradarbiaujant vardan vaikų visapusiškos ūgties. Džiugu, jog susirinkime kalbėję tėveliai akcentavo, jog problemos mokykloje, susijusios su vaikų elgesiu, yra sprendžiamos, jog atėjus mokytis į mūsų mokyklą, pagerėjo vaiko mokymosi rezultatai, vaikas labiau pasitiki savimi ir kitais.

              Buvo pristatytas ir naujoji strategija. VIZIJA:  Atvira. Besimokanti. Auginanti su meile. Tikime, jog kartu su tėveliais pasieksime, jog mūsų vaikai augtų kūrybiškais, turinčiais vertybines nuostatas, gebančiais kritiškai mąstyti ir kelti sau ambicingus tikslus žmonėmis.

                                                                 Direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.