Mažųjų laboratorija „Tyrinėju – pažįstu pasaulį“

Kadangi centras 2018 m. gegužės mėn. gavo iš projekto
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 1–4 klasėms skirtas mokymo priemones pasaulio pažinimo dalykui mokyti, atsirado poreikis ir mažesniesiems mokiniams turėti atskirą erdvę tyrinėjimams. Todėl pradinių klasių korpuse įrengėme mažųjų laboratoriją „Tyrinėju – pažįstu pasaulį“. Joje ir „apgyvendinome“ visas 1-4 klasėms skirtas tyrinėjimo priemones: stiklinius rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, pipetes, piltuvėlius, Erlenmejerio kolbas, termometrus, lupas, mikroskopus, preparavimo rinkinius, gamtos tyrinėjimo rinkinius, žiūronus, naudingų iškasenų rinkinius, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles, žibintuvėlius, mini meteo stoteles, puodus tiriamiesiems darbams, šaldiklius ir t.t.

Mokiniai pasaulio pažinimo pamokų metu turi galimybę stebėti, tyrinėti, bandyti. Laboratorija ir jos priemonėmis naudojasi ir mūsų centro mažiausieji ugdytiniai – priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupių mokinukai.

Bookmark the permalink.