Etninė kultūra yra visa tai, kas mus supa ir kas mumyse.

„Etninės kultūros negalima atskirti nuo visos kultūros. Tai yra viena iš ryškiausių mūsų kultūros spalvų. Etninė kultūra kaip oras supa mus ir yra mumyse pačiuose. Mes jos nesuvokiam, kaip ir oro, kuriuo kvėpuojame“. Norbertas Vėlius iš www.alkas.lt

Birželio 15 dieną Gižų Kazimiero Baršausko mokykloje-daugiafunkciame centre vyko respublikinė etninės kultūros konferencija-amatų dirbtuvės „Mano gimtinės lobiai“. Joje dalyvavo įvairių šalies miestų, rajonų bei Vilkaviškio rajono pedagogai, etninės kultūros specialistai, tautodailininkai, mokiniai. Konferencijos dalyviai skaitė pranešimus, kūrybinėse dirbtuvėlėse-stubelėse demonstravo amatus, dalinosi asmeninėmis patirtimis, o mažose grupelėse kartu su meistrais dirbę mokiniai mokėsi, sėmėsi patirties.

Betarpiškai bendradarbiaudami konferencijos dalyviai plėtojo suvokimą apie tautinį palikimą, etnines tradicijas, apie etnokultūrinio ugdymo svarbą, integravimą į įvairius mokomuosius dalykus, diskutavo apie etninės kultūros idėjų pritaikymą ugdymo procese.

Atsisveikindami konferencijos dalyviai ir organizatoriai jaukiame rate apibendrino konferencijos aktualumą ir turinį, linkėjo vienas kitam „degti“, atnaujinti pastangas ir išgirstas pranešėjų įžvalgas pritaikyti ugdomojoje veikloje.

Virginija Armanavičienė

Bookmark the permalink.