Refleksija „Rezultato link 3“

2019 m. birželio 21 d. mokykloje-daugiafunkciame centre vyko bendra mūsų įstaigos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogų refleksija „Rezultato link3“. Tai viena iš ES finansuojamo projekto „Matematikos pasiekimų gerinimas tobulinant ugdymo turinį“ veiklų. Refleksijos metu Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių koordinatoriai pristatė nuveiktus darbus siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Džiugu, jog dauguma pranešėjų įvardino projekto veiklų naudą ne tik mokiniams, bet ir patiems mokytojams: susiformavo nauji gebėjimai, naujas požiūris. Tinklo grupių nariai teikė vieni kitiems grįžtamąjį ryšį įvardindami 2 privalumus ir 1 pastebėjimą, ką reikėtų patobulinti.

            Refleksijoje dalyvavo ir Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Meseckienė. Jos nuolatinis buvimas šalia ir palaikymas, pastebėjimų išsakymas mus skatina eiti pirmyn. Šios refleksijos metu specialistė suteikė galimybę mums įsigilinti į Mokinio klausimyno sudedamąsias dalis, aiškinomės, ką „matuoja“ kairioji „voratinklio“ pusė. Išties buvo suteikta galimybė mums visiems pagalvoti, ar mes norim duomenų, ar verta ir kodėl verta paakinti tėvus ir vaikus sąžiningai pildyti Mokinio klausimynus.

            Džiaugiamės, jog mokymuisi skirtame renginyje dalyvavo ir Utenos r. savivaldybės administracijos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų vyriausioji specialistė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja, švietimo konsultantė Virginija Vaitiekienė. Ji kalbėjo apie vaikų įvairovę mokykloje, poreikį mokytojams nuolat tobulėti ir mokytis, kaip dirbti su kitos kartos vaikais. Specialistė pristatė naują pedagogikos sampratą – Universalus dizainas ugdymui (UDL). Tai reiškia – pašalinti kliūtis iš aplinkos. Lietuvoje nėra daug mokytojų, kurie ryžtųsi imtis šios naujovės, tačiau  V. Vaitiekienė ragino mūsų mokytojus, kaip nebijančius naujovių, imtis iniciatyvos ir mokytis taikyti naujus būdus ir metodus, kad kiekvienas vaikas galėtų mokytis taip, kaip jis gali geriausia išmokti.

            Vaikams tai buvo paskutinė mokslo metų diena, o mokytojams…

                                                                    Direktorė S. Černauskienė

                                                             

Bookmark the permalink.