Vasaros stovykla „Žinau – taikau – kitą mokau“. I pamaina

Birželio 17–22 dieną dalis pradinių klasių mokinių vasaros atostogas pradėjo mokykloje-daugiafunkciame centre vykdomos soializacijos programos „Žinau – taikau – kitą mokau“ dieninėje stovykloje.

Minėta vaikų vasaros poilsio programa centre vykdoma jau septintus metus. Antrus metus stovykla organizuojama dviem pamainomis. Pirmą savaitę didesnis dėmesys ir šiais metais buvo skiriamas mažesniesiems (6-11 m.) mokiniams, kad ugdytųsi gebėjimą savarankiškai, kūrybiškai ir turiningai leisti laisvalaikį, prasmingai ir atsakingai iškylauti, ugdytis pozityvaus elgesio įgūdžius, nepamiršdami, kad skaitant knygas taip pat galima patirti nuotykių, daug atrasti ir sužinoti.

Visą stovyklavimo laiką mokiniai savo veiklas siejo su pasakišku knygų pasauliu ir mylimais herojais, netgi, aplankė tikrą Fėjų slėnį. O baigdami stovyklauti pakvietė mokyklos ir Gižų bendruomenės narius dalintis skaitymo džiaugsmu – prie mokyklos įrengė knygų namelį

Bookmark the permalink.