Tėvelių dėmesiui


Nuo 2021 m. sausio 4 d. pradinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

Mokiniams, kurių tėvai neturi galimybės prižiūrėti vaiko namuose, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje savo klasėje.

Esant poreikiui mokiniui mokytis mokykloje ir/ ar lankyti pailgintos dienos grupę, tėveliai turi susisiekti su mokyklos administracija tel. 8 342 42695 arba 8 686 30628 .

Šiems vaikams ugdymas bus organizuojamas mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Bookmark the permalink.