Kaip dirbsime 2021 m. (bent pradžioje)?

  1. Pagrindinį ugdymą nuo 2021 m. sausio 6  d.  vykdysime nuotoliniu būdu.
  2. Priešmokyklinį ir pradinį ugdymą nuo 2021 m. sausio 4 d. organizuosime nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai neturi galimybės palikti vaiko namuose. Šiems vaikams ugdymas bus organizuojamas mokykloje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
  3. Ikimokyklinį ugdymą organizuosime įprastu būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, įspėjant tėvus, kad į ugdymo įstaigą priimami tik tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu arba dėl kitų svarbių priežasčių.
  4. Neformalųjį vaikų švietimą vykdysime nuotoliniu būdu.
  5. Švietimo pagalbą teiksime nuotoliniu būdu pagal grafiką, o ikimokyklinio ugdymo vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.
Bookmark the permalink.