STEM

Kaipgi sekasi dirbti nuotoliniu būdu Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro STEM grupės nariams?

          Šią grupę sudaro penki mokytojai, tai Laima, Valdas, Sonata. Lolita Paliulienė ir Lolita Klimčiauskaitė. Šiuo metu mokytojams ir mokiniams yra išbandymų ir naujų patirčių metas.

Tačiau:

1. Mokymo(si) procesas nesustojo. Be dalykinių žinių ir jų taikymo, ugdoma mokymo mokytis kompetencija.

2. Ryšys su mokiniais ir kolegomis puikus (išskyrus keletą atvejų, kai mokiniai negali(?) prisijungti dėl jų pačių objektyvių ar subjektyvių priežasčių), bendravimas messenger, zoom, gmail, e-dienynas, e-test, eduka, emokykla vyksta :

  • FB grupės, messenger vaikus atpalaiduoja, nes nelieka oficialumo, todėl jie drąsiai klausia, nebijo suklysti, išlaiko šiltą mokinio ir mokytojo ryšį;
  • Zoom, gmail, e.dienynas moko bendravimo taisyklių virtualioje erdvėje, pritaikyti IKT žinias;
  • eTest sistema mokinius šiek tiek baugina, nes toje platformoje dažnai kyla  prisijungimo problemų. Bet tokie iššūkiai mus ruošia ateities išbandymams – egzaminams ir pan.
  • emokykla.lt vaikams patinka, nes nauja medžiaga pateikiama jiems įdomesniu būdu.

3. Ekstremali padėtis neleidžia naudoti mokyklinių mokymo priemonių bandymams, bet mokiniai sėkmingai eksperimentuoja ir aprašo namuose daromus bandymus su buitinėmis priemonėmis.

4. Platesnei analizei laiko nelieka, nes darbas nuotoliniu būdu vyksta 7/24. Aišku, formuojame ritmą ir taisykles, bet vis viena kasdien dirbame viršvalandžius, net ir šventadienius (atsakyti į vaiko žinutę svarbu ir per šv. Velykas :))).  

   STEM grupės koordinatorė Lolita Paliulienė

Bookmark the permalink.