Nuotolinė socialinių mokslų ir menų diena „Pasakoju Lietuvą“

Mano gimtinė – miškas,

upė, dangus ir dirva,

ežero krantas – viskas,

o viskas – tai Lietuva.

Šiais Prano Raščiaus eilėraščio žodžiais 5–10 klasių mokiniams  prasidėjo nuotolinė socialinių mokslų ir menų diena „Pasakoju Lietuvą“. Vasario 16-oji  – didi šventė, simbolizuojanti Lietuvos žmonių dvasios stiprybę ir atkaklumą siekiant kilnaus tikslo – šalies laisvės ir nepriklausomybės. Išskirtinę datą valstybės ir tautos istorijoje pradėjome nuotoliniu minėjimu. Mokytoja Virginija Armanavičienė priminė kokia svarbi mums ši diena, kalbėjo mokiniai ir mokytojai, o mokyklos vadovė Sidutė Černauskienė palinkėjo visiems stiprios dvasios saugant ir puoselėjant Tėvynės nepriklausomybę.

Veiklos mokiniams prasidėjo filmų peržiūra. Jie kartu su mokytojais aktyviai stebėjo, aptarė ir vertino dokumentinę apybraižą „J. Basanavičius“, klausėsi Liudo Mažylio pasakojimo „Šiandien prieš 100 metų“. Mokiniai nuoširdžiai reflektavo pratęsdami nebaigtus sakinius,  pildė pateiktas anketas, klausimynus.

Mokiniai atliko ir kūrybines užduotis. Jie buvo paskatinti savo namų aplinkoje ir kieme pastebėti Geltonos – Žalios – Raudonos spalvų buitinius daiktus, iš jų kūrybiškai sukomponuoti Tėvynės vėliavą – vieną svarbiausių tautos orumo simbolių. Lauke mokiniai fotografavo gamtos nuotaikas, fiksavo savo požiūrį. Mokiniai į šias veiklas įtraukė ir kitus savo šeimos narius.

Vasario 12-ąją, socialinių mokslų ir menų dieną, mokiniai ugdėsi socialinę-pilietinę ir kūrybiškumo-iniciatyvumo kompetencijas.

Užbaigiant netradicinio renginio dieną „Mūzų“ tinkliuko narės linkėjo visiems pakilti naujiems siekiams, pasiryžti kurti kitokią, dar gražesnę Lietuvą!

 

Bookmark the permalink.