MOKOMĖS SAVIVALDŽIAI

Nuotolinis mokymasis nesukelia sunkumų įgyvendinant ugdymo plane numatytas veiklas. Kovo 23 d. 5–10 klasėse vyko savivaldžio mokymosi diena „Kalbų vaivorykštė“, kurios metu mokiniai kūrybiškai ugdėsi komunikavimo kompetenciją planuodami ir modeliuodami pranešimus atsižvelgiant į adresatą,  tinkamai bendraudami ir bendradarbiaudami. Visose pamokose vadovavosi A. de Sent Egziuperi knygos „Mažasis princas“ filosofinėmis citatomis.

Savivaldzio nuotrauka 717x1024

Mokytojai,  citatose atrasdami unikalią prasmę,  kėlė problemas, o mokiniai, atsižvelgdami į suformuluotą problemą, kėlėsi sau pamokos uždavinį ir jį sprendė pasirinktu ir priimtinu būdu. Pamokų pabaigoje pristatė savo atliktus darbus, laikydamiesi etiketo reikalavimų vertino draugų pasisakymus.

Reflektuodami dienos veiklas mokiniai įvardino, kas jiems sekėsi, su kokiais sunkumais susidūrė, kokios įgijo patirties.

Bookmark the permalink.