Kaip siekti geresnių mokymosi rezultatų?

2017 m. spalio 31 d. mūsų įstaigos pedagogai vyko į Alvito pagrindinę mokyklą, kurioje vyko jau antrasis susitikimas su šios mokyklos mokytojais. Forumo „Individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese“ metu mokytojai diskutavo, kaip gerinti kiekvieno mokinio pasiekimus, atsižvelgiant  į kiekvieno mokinio ypatumus.

Tokių renginių metu vyksta tikslingas mokytojų mokymasis.  Dalindamasis patirtimi, diskutuodamas su kolegomis mokytojas laisvėja, auga jo pasitikėjimas savimi ir kitais. O laisvumas skatina kūrybiškumą, su kuriuo mokytojas eina į pamokas. Dalis mokytojų jau įgyvendina savo pamokose idėjas, kurios gimė forumo metu, o tai ir yra šių renginių pagrindinis tikslas.

Direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.