Informuojame

Nuo 2021 m. kovo 22 d. pradinių klasių mokiniai sugrįžta į klases.

Atsižvelgdami į naujausių teisės aktų reikalavimus, ugdymo procesą organizuosime taip:

 • 1 klasės, 2 klasės ir 4 klasės mokiniams ugdymo procesas mokykloje prasideda 8.00 val.;
 • 1 klasės mokiniai dirba pagal atskirą grafiką;  
 • 3 klasės mokiniams ugdymo procesas prasideda 8.10 val.;
 • šokio pamokas 1–4 klasėse vyksta nuotoliniu būdu;
 • 1 savaitinė kūno kultūros pamoka 1–4 klasėse vyksta nuotoliniu būdu;
 • mokiniams negalintiems lankyti mokyklos dėl pateisinamų priežasčių, mokytojas siunčia užduotis;
 • vienos klasės  mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje. Skirtingi mokytojai atvyksta į klasei priskirtą patalpą (anglų kalbos mokytojos, tikybos mokytoja);
 • pertraukų metu mokiniai laiką leidžia lauke paskirtose teritorijose;
 • mokiniai nesinaudoja bendra rūbine, nusirengia savos klasėje;
 • neformalusis vaikų švietimas vykdoms kontaktiniu būdu uždarose ir atvirose erdvėse, kai dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas 30 kv. m. paslaugos teikimo plotas vienam vaikui. Per užsiėmimus būtina laikytis operacijų vadovo nustatytų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų;
 • pradinis ugdymas organizuojamas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
 • pavėžėjimo metu mokiniai autobusuose laikosi saugaus atstumo ir dėvi apsaugines veido kaukes.

Direktorės 2021 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 16 V “Dėl darbo organizavimo”

Bookmark the permalink.