Geri darbai puošia Žemę

Balandžio 15 d. mokykloje vyko jau tradiciniu tapęs projektas „Geri darbai puošia Žemę“, kurio metu buvo tvarkoma aplinka, atnaujinamos edukacinės erdvės. Į veiklas įsitraukė visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, mokytojai, ūkinė grupė. Visi dirbo pagal iš anksto parengtą planą. Pasibaigus veikloms džiaugėmės atliktais darbais, aptarėme, kokias kompetencijas ugdėsi mokiniai,   reflektavome, kaip sekėsi, kas pavyko, kokie iškilo sunkumai. Po to visi kartu valgėme ant laužo virtą sriubą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems gražinant ir puoselėjant centro aplinką, tobulinant sukurtas edukacines erdves.

Bookmark the permalink.