Vardan vaiko sėkmės

                        Kol mokiniai atostogauja, mokytojai aktyviai reflektuoja savo veiklą, dalinasi patirtimi, ieško kuo įvairesnių būdų padėti mokiniams visapusiškai augti. Būtent šiuo tikslu ir buvo balandžio 7 d. suorganizuota idėjų mugė „Laikas apmąstymams“.

                      4 valandas trukusiame renginyje apsvarstyta nemažai temų, ieškota atsakymų į daugelį klausimų: kaip „susikalbėti“ su vaiku, kaip motyvuoti jį mokytis ir siekti pažangos, kaip ugdyti pagrindines vertybines nuostatas – pasitikėjimas, pagarba, atsakomybė, kaip bendrauti su tėvais, kokios virtualios aplinkos pasiteisino dirbant nuotoliniu būdu ir t. t.

                      Viena iš aktualiausių problemų yra vaikų mokymosi motyvacijos auginimas, nes motyvacija tai ne tik vaiko sudominimas savo dalyku, bet jo pareigos, atsakomybės, pasitikėjimo ir kitų vertybinių nuostatų auginimas. Ir visai natūralu, jog vaikams šios vertybės dar tik formuojasi (ne visi ir suaugę jas turi). Būtent apie tai kalbėjo lietuvių k. mokytoja B. Zaveckienė. Ji pasidalino, kaip jai bendrauti padeda humoras ir literatūros kūrinys. Išbandytus ir pasiteisinusius mokymosi metodus pristatė muzikos mokytoja R. Jakevičienė ir tikybos mokytoja J. Tumosienė. Mokytoja minėjo, jog tas pats metodas vienai klasei tinka, o kitai – ne. Svarbu – mokinių pažinimas.

                    Kaip galima giliau pažinti vaiką pasitelkiant pasakas, dalinosi soc. pedagogė E. Berčiūnienė. Ji pristatė prieš pusę metų įsigytą priemonę metaforines pasakų kortas. Šia priemone, jos galimybėmis susidomėjo dauguma mokytojų. Tai dar kartą įrodo mūsų mokytojų norą pažinti vaiką, priimti jį ir siekti jo pažangos. „Ir tai jau darome darželyje“, – kalbėjo ikimokyklinio ugdymo mokytojos I. Miciutienė ir A. Arbataitienė. Jos pasidžiaugė, jog šiais mokslo metais mažieji mūsų mokyklos mokinukai dalyvavo net 18 konkursų. Būtent tas jausmas „aš galiu“ nuo pat mažens augina vaiko pasitikėjimą savimi.  Bet vieniems mokytojams tai padaryti labai sunku, nes kiekvienas vaikas ateina iš šeimos, tad kaip pasitelkti tėvus siekiant pagerinti vaiko rezultatus, idėjų pabėrė pradinio ugdymo mokytojos L. Mačiulaitienė ir R. Binkauskienė-Bitinienė. Mokytojos akcentavo, kaip svarbu prieš kiekvieną pokalbį atsakyti sau į 3 pagrindinius klausimus: ką turiu pasakyti? Kodėl turiu pasakyti? Kaip turiu pasakyti? Ir pagrindinis patarimas nuskambėjo iš šių patyrusių pedagogių „gaudykime gerus vaiko poelgius ir parodykime vaikui, jog mes tai matome“.

                          Savo patirtį organizuojant trišalius pokalbius su tėvais ir vaikais pristatė ir rusų k. mokytoja R. Miknaitienė. Pagrindinis akcentas – pagarba ir pasitikėjimas vieni kitais. Apie tai, apie vaiko – paauglio visapusišką auginimą kalbėjo ir dailės, technologijų mokytoja V. Armanavičienė. Ji pateikė idėją, kaip tai galima daryti pasitelkiant kiną. Šią priemonę mokytoja naudoja ir mokantis nuotoliniu būdu. Virtualias mokymosi aplinkas, skatinančias vaikų mokymosi motyvaciją, pristatė ir geografijos, kūno kultūros mokytoja J. Žilinskienė. Mokytojai išties labai svarbu, kad vaikai ir šiuo sudėtingu karantino laikotarpiu nenustotų judėti, sportuoti, išliktų pozityvūs ir kūrybingi. Apie vaikų kūrybiškumo ugdymą, muzikos pajautimo svarbą dalinosi šokio mokytoja E. Subačiūtė-Baltrušaitienė. Mokytoja akcentavo dar vieną labai svarbų dalyką ugdant vaiką, tai – vertinimas, nuolatinis grįžtamojo ryšio mokiniui teikimas, skatinantis jį tobulėti. Apie vertinimo, kaip sistemos, naudą ugdant mokinio kompetencijas kalbėjo  matematikos, IT mokytoja L. Klimčiauskaitė. Tas aiškus susitarimas su vaiku, kada, kodėl, už ką ir kaip jis gaus pažymį, ugdo vaiko atsakomybę už savo mokymąsi, už savo rezultatus, ugdo jo analitinį ir kritinį mąstymą. Toks vaikas bus brandesnis, gebantis teisingai pasirinkti ir siekti savo rezultatų. O mūsų mokyklos pagrindinis tikslas ir yra – GERI PASIEKIMŲ REZULTATAI IR SĖKMINGAS VAIKAS.

                      „Tai nuoseklus ir ilgas darbas, kad vaikas patirtų sėkmę. Vaiko sėkmė – komandinis darbas“, – kalbėjo pradinio ugdymo mokytoja E. Mockienė. Mokytoja akcentavo, kad pirmiausia reikia visapusiškai pažinti vaiką, žinoti jo stiprybes ir nuosekliai siekti, kad vaikas patirtų sėkmę. Paskutinis mokytojos sakinys „širdimi reikia matyti kiekvieną vaiką“ sujaudino ne vieną dalyvį.

                  Man, kaip mokyklos vadovei, ypač džiugu, jog visi mugėje dalyvavę (buvo 21 dalyvis) mokytojai siekia pagrindinio bendro tikslo – sėkmingas, atsakingas, laimingas, pasitikintis savimi ir kitais, gebantis pagarbiai bendrauti ir bendradarbiauti, išsikelti sau tikslus ir jų siekti vaikas. Tai ir pagrindiniai Geros mokyklos koncepcijos akcentai. Tik bendras komandinis darbas kuria gerą mokyklą mūsų vaikams, nes mokykla – tai ne pastatas, o jame esantys žmonės. Ir visai nesvarbu, kur tas pastatas stovi – mieste ar miestelyje…

                                                                               Direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.