„VAIVORYKŠTUKIŲ“ NEGĄSDINA NUOTOLINIS MOKYMAS

Kartais žmogus dirba savo darbą ir net nemano nieko keisti. Šiuo atveju pats gyvenimas pakoregavo mūsų darbus, judėjimą į priekį. Sudėtinga situacija privertė studijuoti iš naujo programas, peržiūrėti  ilgalaikius planus, permąstyti veiklas, ieškoti naujų sprendimo būdų.

Nuo ko pradėjome?  Mokėmės kartu, vieni iš kitų ir vieni su kitais. Daug diskutavome, kaip ir ką keisime. Tuo labiau, kad informacinių technologijų taikymas ugdymo procese tikrai nebuvo mūsų grupės stiprioji pusė (gal išskyrus Indrę, kuri „Kahoot“ platformą su mokiniais naudojo ir pamokų metu, įtvirtinant gramatikos žinias arba plečiant žodyną). Daugiau tai buvo pavienės pamokos, kuriose buvo taikomos IT.

Kaip mums sekasi? Bendra tai, kad pritaikėme naujus metodus, aplinkas, priemones, kurios iki šiol nebuvo liestos, kurios mokiniams gana patrauklios ir tinkamos. Visos dirba su „Zoom“ platforma. Ji suteikė galimybę  ne tik vesti vaizdo pamokas, rašyti mokytojui ir mokiniui lentoje, bet ir dirbti porose, grupėse. Lietuvių  ir anglų kalbų pamokose taikomos  EDUKA klasė“, EMA platformos.

Indrė taiko ir kitas jau žinomas platformas: „Padlet“, „Edmodo“, Kahoot“ . Viena mėgstamiausių  jos platformų – www.liveworksheets.com, kurioje ypač gretai gauna mokinių grįžtamąjį ryšį, mokiniai turi galimybę taisytis ir vėl atsiųsti pataisytas užduotis. Inga kartą per mėnesį visoms klasėms taiko projekto metodą. Mokiniai gauna užduotį su pateiktais kriterijais, kai atlieka, vyksta aptarimas. 9 klasėje taiko metodą „Klasė aukštyn kojom“, kai mokiniams skiriama teorinė medžiaga ir užduotis, o vėliau  vyksta aptarimas. Rašant rašinius mokiniai naudoja minčių lietų. Rita daug su mokiniais bendrauja jiems priimtinoje messengeraplinkoje, taiko patirtinį mokymąsi.

Birutė rekomenduoja mokiniams peržiūrėti dokumentinius filmus, įrašytas vaizdo pamokas http://vaizdopamokos.lt/dalykas/lietuviu-kalba/.  Laikosi tokios grįžtamojo ryšio teikimo sekos: 1. Parodyti, kas pasisekė gerai, išskirti labiausiai pavykusias vietas; 2. Nurodyti, kurias vietas reikia tobulinti.; 3. Pateikti rekomendacijas taisymams (taisyklės priminimas, pavyzdys ir pan.); 4. Suteikiama galimybė atlikti darbo pataisymus. Rima kalbiniams įgūdžiams formuotis naudoja youtube svetainėje esančią video medžiagą, kuria užduotis atsižvelgiant į temą,  taiko individualų darbą spec. ugdymosi poreikių turintiems, silpnai besimokantiems mokiniams.

Nauja patirtis davė naudos. Sukaupėme medžiagos, kuria galėsime pasinaudoti kitais mokslo metais ugdymo procese. Įgijome pamokų planavimo patirties. Taip pat patirties bendraujant nuotoliniu būdu su mokiniais. Žinoma, sunku, kai negalime su mokiniais bendrauti gyvai, tačiau  pritariame Birutės išsakytai minčiai, kad ir bendraujant išmaniaisiais įrenginiais pavyksta sukurti įtraukiančią atmosferą, išsaugoti klasės bendrystės jausmą, palaikyti norą diskutuoti.

Kas mus nustebino? Geriau pažinome mokinius, pamatėme,  kurie turi savarankiško darbo įgūdžių, o kuriems reikalinga nuolatinė pagalba, motyvavimas, mažais žingsneliais ėjimas į priekį. Tai kartu ir pamąstymai ateičiai – didelį dėmesį turime skirti mokinių atsakomybės, savarankiškumo ugdymui. Gana netikėtai „atradome“ mokinius, kuriems nuotolinis mokymasis tarytum atvėrė galimybes, suteikė sparnus – jie padarė didelę pažangą. Į pagalbą geranoriškai atskubėjo tėvai, nes nemaža dalis sėkmės priklausė ir nuo jų požiūrio bei tarpusavio susikalbėjimo.

O kas toliau? Palaikome daugumos pedagogų išsakytą nuomonę, jog nebegrįšime į tokią pačią mokyklą, į tokias pačias pamokas. Ir tai puiku! Nuotolinis mokymas suteikė galimybę sparčiau ir efektyviau išnaudoti informacines technologijas pamokose. Per trumpą laiką atradome naujų metodų, išmokome dirbti su naujomis, pažangiomis programomis,  kurias naudosime ir sugrįžę į mokyklą.

                                                                                            Rima Miknaitienė,

                                                           Tinklo grupės  „Vaivorykštė“  koordinatorė

Bookmark the permalink.